8. 9. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Co přinese zemědělcům a krajině koncept agrivoltaiky?

Jak může agrivoltaika pomoci krajině i zemědělským plodinám a na jaké překážky v praxi koncept naráží?

Co přinese zemědělcům a krajině koncept agrivoltaiky?

Co přinese zemědělcům a krajině koncept agrivoltaiky?
Zdroj: Co přinese zemědělcům a krajině koncept agrivoltaiky? Zdroj: Andres Siimon

Agrovoltaika usnadňuje péči o rostliny i pokrytí nákladů na energie

Agrivoltaika umožňuje zemědělcům lépe pečovat o rostliny, které jsou náchylné na klimatické změny. Solární panely totiž vytváří stín rostlinám, kterým nesvědčí silné sluneční záření. Stinné prostředí také pomáhá udržet v půdě vodu potřebnou pro závlahu zemědělských plodin. Fotovoltaické panely chrání rostliny i před silným krupobitím, přívalovými dešti nebo pozdními jarními mrazy. To vše umožňuje zvýšit výnosnost zemědělské produkce.

Spojení péče o krajinu s fotovoltaickými elektrárnami se však nemusí týkat jen zemědělské půdy. Aplikovat lze principy agrovoltaiky i na zelených plochách v obcích a městech. Solární panely zde mohou sloužit jako zastřešení zastávek MHD nebo laviček v parcích. V neposlední řadě přináší agrivoltaika také snížení nákladů na energie, a to díky používání vlastních obnovitelných energetických zdrojů.

  Přemýšlíte o vlastní fotovoltaice? Podívejte se, jak správně postupovat a na jaké otázky si předem odpovědět.

Legislativa k tématu agrivoltaiky v České republice teprve vzniká

V praxi však zatím agrovoltaika naráží na několik překážek – například na chybějící legislativu. Tou se nyní zabývá Ministerstvo životního prostředí, a to ve formě novely zákona, která umožní umístění fotovoltaických panelů na zemědělskou půdu. To nebylo dosud možné. Novela zákona tak umožní dvojí využití zemědělské půdy.

Zároveň nová legislativa zabrání také tomu, aby zemědělská půda byla vyjmuta ze zemědělského půdního fondu a začala sloužit pouze pro energetické účely. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu tak podmíní, že prioritním účelem využití půdy bude stále zemědělská produkce.

  Podívejte se, jak vybrat kvalitního dodavatele fotovoltaiky.

Novela zákona umožní zemědělcům čerpat dotace na fotovoltaické elektrárny

Další úskalí představuje pro zemědělce často vysoká cena pořízení fotovoltaické elektrárny. S tím však mohou pomoci dotační programy. S novou legislativou tak budou moci zemědělci žádat o dotaci na výstavbu solární elektrárny, a to v případě doložení stavebního povolení i schválení žádosti ze strany orgánu na ochranu zemědělského půdního fondu.

Inspiraci pro rozvoj agrovoltaiky čerpá Česko z okolních států, kde koncept již úspěšně funguje – například v Německu nebo ve Francii. V těchto zemích lze také získat informace o správném nastavení legislativních a dotačních podmínek. Z již fungujících příkladů agrivoltaiky v Česku lze zmínit například projekt Agrivoltaika, který je součástí inkubačního programu Point One České zemědělské univerzity.

  Přemýšlíte, jak financovat vlastní fotovoltaiku? Podívejte se na přehled dotačních příležitostí a úvěrů.