19. 12. 2023 Redakce 1 minuty čtení

ENVIROS: Adaptace energetické základny malých a středních podniků

Co znamená diverzifikace energetických zdrojů pro ekonomiku podniku? Na tuto otázku odpovídají odborníci ze společnosti ENVIROS.

ENVIROS: Adaptace energetické základny malých a středních podniků

ENVIROS: Adaptace energetické základny malých a středních podniků
Zdroj: Adaptace energetické základny malých a středních podniků, Zdroj: Riccardo Annandale

Na energetické strategii firem se podílí nově vznikající legislativa

Podnikatelské aktivity ovlivňuje ve značné míře evropská a tuzemská legislativa. V posledních letech lze vnímat tlak na snižování konečné spotřeby energie a řešení v oblasti energetického mixu, tedy využívání obnovitelných zdrojů nebo alternativních paliv. Na podporu uplatňování těchto cílů jsou proto alokovány značné finanční prostředky (investiční a provozní dotace a finanční nástroje), které mají za cíl stimulovat zájem podniků o energetickou tranzici.

V kontextu společenských změn a vývoje v oblasti energetického trhu tak řada firemních klientů oslovuje společnost ENVIROS s dotazem, jak nově pojmout a nastavit energetické zdroje ve firmě, tedy jak snížit konečnou spotřebu energie, uhlíkovou stopu nebo zajistit lepší dostupnost paliv. Je důležité věnovat však pozornost také nejčastějším chybám, které firmy dělají v nastavení energetické strategie podniku.

„Ve většině případů je při plánování podniků kladen vysoký důraz na ekonomickou návratnost investovaných prostředků, kdy se typicky jedná o akceptaci projektů s dobou návratnosti do 1 roku. Dlouhodobější projekty s návratností do 3 let pak podléhají dlouhým diskusím a schvalovacím procesům, přičemž projekty s dobou návratnosti nad 5 let bývají z výběru úplně vytěsněny,” vysvětluje situaci v českých podnicích Ing. Josef Pikálek, obchodní ředitel společnosti ENVIROS.

  Zajímají vás další tipy, jak nastavit energetickou koncepci firmy? Čtěte podrobnou případovou studii se společností ENVIROS.