22. 1. 2024 Redakce 1 minuty čtení

Eurowag a udržitelnost v silniční dopravě

Eurowag poskytuje chytrá řešení a optimalizaci v oboru komerční silniční dopravy. Jaké projekty má aktuálně v plánu?

Eurowag a udržitelnost v silniční dopravě

Eurowag a udržitelnost v silniční dopravě
Zdroj: Eurowag a udržitelná komerční silniční doprava, Zdroj: Wolfgang Hasselmann

Eurowag usiluje o rovnováhu mezi ziskem a planetou

Společnost Eurowag funguje na poli komerční silniční dopravy již takřka 30 let, a to v 18 zemích Evropy. Základním pilířem jejího podnikání je rozvoj udržitelné strategie pro nákladní dopravu.

Své závazky v tématu udržitelnosti pravidelně stanovuje a zveřejňuje v rámci strategie udržitelnosti a nově i reportingu ESG. Mezi hlavní cíle společnosti Eurowag patří například:

  • Snižování uhlíkové stopy spočívající ve snížení emisí z vlastního provozu (přímé a nepřímé emise, tedy scope 1 a 2) do roku 2030 o 50 % v porovnání s rokem 2019.
  • Dosažení 40% zastoupení žen na vedoucích pozicích do roku 2025 v porovnání s rokem 2021.
  • Umístit se se skóre angažovanosti zaměstnanců mezi 25 procenty nejlepších evropských technologických společností, a to do roku 2025.
  • Zvýšení podílu aktivních nákladních vozidel využívajících alternativní energii a dosažení 80 000 nákladních vozidel na alternativní paliva aktivně využívajících produktů a služeb Eurowag do roku 2030.

  Společnost Eurowag financuje své aktivity pomocí úvěru vázaného na cíle udržitelnosti. V čem takový úvěr spočívá?

  • Pokračující závazek v podobě každoročního poskytování 1 % konsolidovaného zisku před zdaněním na charitativní účely v rámci Evropy.

Eurowag nabízí zákazníkům řešení v podobě nízkouhlíkové mobility

„V souladu s naším závazkem, který se zaměřuje na usnadnění a podporu energetické transformace v sektoru komerční silniční přepravy, usilujeme o využití služeb naší platformy v oblasti mobility a plateb k urychlení přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost v sektoru komerční silniční přepravy,objasňuje Martin Vohánka, zakladatel a ředitel společnosti Eurowag.

  Více se o aktivitách společnosti Eurowag dozvíte v případové studii.