Fosilní paliva v Teplárně České Budějovice končí, pomoci má kotel na dřevní štěpku

27. 2. 2023
Doba čtení   1 min
Sdílet

Přechodem na bezemisní a lokální obnovitelné zdroje zvýší Teplárna České Budějovice bezpečnost dodávek energií, a to při stabilních a udržitelných cenách. V rámci této transformace čekají teplárnu tři milníky. Prvním je napojení horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín do distribuční sítě teplárny, dále pak modernizace kotle na dřevní štěpku a nakonec výstavba ZEVO Vráto, které vyrobí tepelnou a elektrickou energii zpracováním odpadu z Jihočeského kraje.

Fosilní paliva v Teplárně České Budějovice končí, pomoci má kotel na dřevní štěpku

Kotel na dřevní štěpku nahradí kotle na spalování uhlí

První ze dvou hnědouhelných kotlů byl po 43 letech provozu odstaven na jaře 2022 a na jeho místě roste nová technologie na energetické zpracování dřevní štěpky. Práce začaly postupnou demontáží starého hnědouhelného kotle a vypracováním prováděcí projektové dokumentace pro kotel na biomasu.

„Kotel na dřevní štěpku bude určen zejména pro optimalizaci výkonu celé teplárenské soustavy. I tato přibližně o třetinu nižší kapacita kotle bude v kombinaci s dalšími zdroji stačit na zajištění stabilních dodávek tepla zákazníkům. Provozem nového kotle zároveň ušetříme přibližně jednu třetinu aktuálně spotřebovávaného uhlí, komentuje přínosy Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva Teplárny České Budějovice.

Kotel na biomasu doplní další lokální energetické zdroje

Kromě kotle na dřevní štěpku bude jihočeskou metropoli vytápět i horkovodní napáječ z nedaleké jaderné elektrárny Temelín. V přípravě je také projekt na energetické využívání odpadů ZEVO Vráto. Tímto energetickým mixem a odstavením i druhého hnědouhelného kotle, tak dosáhne teplárna plné dekarbonizaceFosilní paliva v podobě zemního plynu se pak budou používat pouze jako záloha v případě havárií.

Více informací o přechodu Teplárny České Budějovice na bezemisní zdroje energie se dozvíte v podrobné případové studii Fosilní paliva v Teplárně České Budějovice postupně končí.