Jak na sběr dat pro nefinanční reporting ESG?

Doba čtení   2 min
Sdílet

V souvislosti s tématem ESG jsou firmy vystaveny také otázce sběru a analýzy nefinančních dat, které následně slouží pro reporting. Na jaká úskalí se sběrem dat firmy v praxi nejčastěji naráží? Jaké jsou trendy v oblasti shromažďování nefinančních dat a proč se firmě vyplatí tato data sledovat i bez nutné povinnosti reportovat dle standardů ESRS? Pojďme se podívat, co všechno tato fáze nefinančního reportingu vlastně zahrnuje.

Jak na sběr dat pro nefinanční reporting ESG?
Jak na sběr dat pro nefinanční reporting ESG? Zdroj: Stephen Dawson

Data a jejich digitalizace představují novou výzvu udržitelnosti

Oblast sběru dat pro nefinanční reporting se aktuálně nachází v situaci, kdy není k dispozici dostatek technických standardů a příkladů dobré praxe, jak vlastně s daty nakládat. Respektive většina přístupů ke sběru a analýze dat pro nefinanční reporting je nyní ve fázi pilotních projektů, které bude teprve třeba náležitě vyhodnotit a z nich vytvořit i standardizaci.

K tomu všemu se přidává složitý svět právní regulace a trend rostoucího objemu dat, které s sebou rovněž přineslo téma ESG. S tímto narůstajícím objemem se objevuje také otázka, jak sběr dat co nejvíce automatizovat. Ačkoli firmy v tomto ohledu mnohdy vidí práci s daty jako procesně náročný a nákladný projekt, pravdou je, že cena za neaktivitu může být pro podnik vyšší než investice do digitalizace.

Práce s daty začíná už předtím, než je začnete sbírat

Ukazuje se, že prvním krokem v digitalizování dat je mnohdy sjednocení slovníku pojmů napříč firmou. Teprve pokud se interně týmy v jedné firmě shodnou na definici a obsahu jednotlivých klíčových slov, je možné dále s těmito pojmy pracovat i v analytice.

  Se sjednocením pojmů vám může pomoci i náš Udržitelný slovníček.

Dalším krokem bývá vytipování nedostatků v datech, a to především ve formě kontroly vstupních dat. Zde může totiž vzniknout řada nežádoucích překlepů, které poté zkreslují celkový výsledek. Teprve po těchto úvodních krocích je mnohdy teprve možné přejít k samotné práci s daty.

Nefinanční data představují nové bohatství firmy

V praxi se ukazuje, že zatímco menší a střední podniky si vystačí s ad hoc měřením dat ESG konzultantů, v případě velkých firem, které pracují s velkým objemem komplexních dat, je třeba zvolit na míru nastavené datové systémy. Ty umožňují také podrobné sledování a interpretaci dat v čase a firmě poskytují dostatečnou flexibilitu v rozhodování o dalších krocích a investicích.

Dle expertů představují nefinanční data v podstatě novou měnu a ve své váze budou mít brzy stejnou důležitost jako data finanční. Pro firmy a organizace pak sběr, sledování a interpretace nefinančních dat přináší například tyto benefity:

  • Firma má přehled, zda skutečně plní podmínky poskytnutých zelených úvěrů nebo jiných na výsledky vázaných smluvních podmínek.

  Podívejte se, jak funguje zelený úvěr nebo další možnosti udržitelného financování.

  • Firma je schopna predikce vývoje trhu a modelování různých byznysových situací.
  • Firma má reálné podklady pro strategické rozhodování.
  • Firma má přehled o možných rizicích, a to především v dodavatelském řetězci.