27. 3. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Jak na udržitelnou produkci potravin?

V březnu 2023 byla představena Šestá hodnoticí zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC). Zpráva uvádí, že lidstvo má...

Jak na udržitelnou produkci potravin?

Jak na udržitelnou produkci potravin?
Zdroj: Zdroj: Unsplash, Dan Meyers

Současná podoba zemědělství je součástí problému produkce emisí skleníkových plynů

Zpráva se zabývá opatřeními v oblastech, které mají zásadní vliv na produkci emisí: energetiku, průmysl, dopravu, stavebnictví a zemědělství. Na zemědělství, produkci a zpracování potravin připadá zhruba čtvrtina všech emisí skleníkových plynů. Proto je důležité nastavit takový systém produkce a spotřeby potravin, který bude udržitelný a odolný vůči negativním dopadům klimatické změny. 

Mezi hlavní negativní dopady související s klimatickou změnou budou v zemědělství dle zprávy IPCC patřit nižší produkce potravin (ačkoliv roste světová populace) a rostoucí cena potravin na mezinárodních trzích. Bude také častěji docházet k soutěžení o půdu mezi produkcí potravin a rostoucí urbanizací. Doteď jsme tomu byli svědky mimo jiné v produkci potravin a plodin na energetické využití, což není udržitelný způsob výroby obnovitelné energie ani využití zemědělské půdy.

S udržitelnou produkcí potravin může pomoci i městské zemědělství a komunitní farmaření

Ochrana krajiny je součástí zvyšování odolnosti a zachování biodiverzity i existujících ekosystémů. Zpráva IPCC zmiňuje udržitelné formy zemědělství a ochrany krajiny, jako je agrolesnictví (kombinace pěstování dřevin a zemědělské produkce s cílem zlepšit stav životního prostředí), přizpůsobení místním potřebám, využívání místních znalostí nebo zemědělská diverzifikace pěstovaných plodin a půdy. Zde se nabízí v Česku ještě příliš neprobádaná a legislativně neukotvená agrovoltaika, tedy spojení zemědělské produkce a výroby solární elektřiny. Praxe z Německa a Francie ukazuje, že panely, které tvoří stín plodinám ohroženým suchem a rostoucími teplotami, pomáhají vzniku vlhčího mikroklimatu. To snižuje nároky na spotřebu vody a zároveň ochlazuje i solární panely, které následně dosahují větší výkonnosti. Touto cestou je také posilována vyšší soběstačnost zemědělských farem. 

Ve městech bychom měli rozvíjet potenciál městského zemědělství a komunitního farmaření s důrazem na využívání dešťové vody, na produkci kvalitního kompostu z bioodpadu, prevenci vzniku potravinového odpadu, pěstování plodin na střechách nebo chov včelstev. Výhodou takové produkce je lokálnost a snížení nákladů i uhlíkové stopy při transportu potravin nebo vznik většího množství zelených ploch ve městech.

  Zajímá vás téma biodiverzity? Přečtěte si článek Zemědělství a biodiverzita – jeden uzavřený kruh.