Kde hledat informace o cirkulární ekonomice? Reporty a studie, které stojí za přečtení

23. 2. 2023
Doba čtení   2 min
Sdílet

V souvislosti s tématem cirkulární ekonomiky se objevuje řada dotazů, na které můžeme najít odpovědi v odborných studiích a reportech. Ty obsahují zajímavá fakta a statistiky, a to včetně rozvoje a stavu cirkulární ekonomiky ve světě, v jednotlivých státech nebo v konkrétních odvětvích ekonomiky. Přinášíme vám přehled 9 organizací, které stojí za těmi nejzajímavějšími reporty a studiemi. A některé z těchto reportů uvádíme jako konkrétní tip k přečtení.

Kde hledat informace o cirkulární ekonomice? Reporty a studie, které stojí za přečtení
Zdroj: Unsplash, Tamara Gak

Circle Economy

Mezinárodní organizace Circle Economy iniciuje vznik řady zajímavých studií a reportů o potenciálu cirkulární ekonomiky v konkrétních oborech a odvětvích od urbanistiky až po těžký průmysl. To nejdůležitější si lze přečíst v Impact Report 2022 nebo v reportu o stavu cirkulární ekonomiky v Holandsku.

Ellen McArthur Foundation

Mezinárodní nezisková organizace, která stojí za řadou studií o aplikaci cirkulárních principů napříč jednotlivými obory hospodářství, vydala report The Global Commitment 2022, který má za cíl nastavit cirkulární strategie pro využití plastových materiálů.

European circular economy stakeholder platform

Iniciativa Evropské komise a Evropského hospodářského a sociálního výboru, která propaguje cirkulární ekonomiku v Evropské unii, shromažďuje také informace o vývoji cirkulární ekonomiky v jednotlivých zemích a ve spolupráci s Evropskou environmentální kanceláří vydala report Circular Buildings and Infrastructure.

Český cirkulární hotspot

Institut Cirkulární Ekonomiky stojí za vznikem českého hotspotu, který sdružuje organizace se zájmem o cirkulární ekonomiku. Vydává také reporty o stavu cirkulárních řešení v Česku, a to například v publikacích Cirkulární Česko, Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu, Metodika cirkulárního nakupování, Cirkulární kavárna nebo Cirkulární móda.

Holandský cirkulární hotspot

Lídr v oblasti cirkulární ekonomiky se podílí na vzniku řady publikací o cirkulární ekonomice, a to ve spolupráci s řadou významných organizací. Vznikly tak zajímavé studie Waste management, Circular buildings, Circular Infrastructure nebo Circular cities.

Material Economics

Mezinárodně působící poradenská společnost, která propaguje udržitelnou a zelenou transformaci firem, stojí za reportem Preserving Value in EU Industrial Materials o materiálových tocích oceli, plastu a hliníku v Evropské unii.

Platform for Accelerating the Circular Economy

Mezinárodní platforma, která sdružuje firmy, státy a veřejnost v tématu cirkulární ekonomiky, ve spolupráci se společnostmi Accenture a Circle Economy vydala publikaci Corporate target-setting for the circular economy, ve které identifikuje překážky, které brání firmám v zavedení cirkulárních principů, včetně řešení, jak tyto překážky překonat.

Reloop platform

Platforma, která propaguje myšlenky cirkulární ekonomiky a re-use konceptů, je autorem reportu Global Deposit Book 2022, ve kterém analyzuje vývoj a stav zálohových systémů pro nápojové produkty, a to napříč celým světem.

Víte, že jedním z nejznámějších reportů z oblasti cirkulární ekonomiky je tzv. Circularity Gap Report? Jeho tvůrcem je organizace Circle Economy, a ty nejzajímavější informace si můžete přečíst v článku Circularity Gap Report: nejdůležitější zdroj dat z oblasti cirkulární ekonomiky nebo v článku shrnující jeho nejaktuálnější vydání.

Sdílet