Po vzoru několika zemí EU má svůj cirkulární hotspot i Česko

19. 5. 2022
Doba čtení   2 min
Sdílet

Zavádění principů cirkulární ekonomiky je v České republice díky Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a Holandskému cirkulárnímu hotspotu (HCH) snadnější. INCIEN a HCH spojily své síly, a v Česku tak poprvé otevřely své brány pro cirkulární hotspot.

Po vzoru několika zemí EU má svůj cirkulární hotspot i Česko
Zdroj: INCIEN

Partnerství mezi těmito institucemi by mělo zajistit rychlejší přechod z lineárního řešení na řešení cirkulární napříč celou řadou odvětví. Cílem je najít nové, inovativní a udržitelné řešení, jejichž implementace zajistí ekonomickou a materiálovou bezpečnost jednotlivým podnikům a později celé ekonomice. Český cirkulární hotspot má být místem, kde se jednotlivé subjekty propojí a díky vzájemné výměně informací a know-how urychlí své kroky k cirkulární transformaci.

Holandský cirkulární hotspot předá zkušenosti

Nizozemsko, jako lídr cirkulární ekonomiky v Evropě, má pomoci českému hotspotu s propojením podniků, startupů, experty v oblasti udržitelného podnikání a výzkumnými i vzdělávacími institucemi. Na společném setkání představilo Nizozemsko své úspěchy v oblasti cirkularity i globální prosperitu udržitelného hospodářství. Dle vzájemné dohody předá holandský partner své odborné znalosti Českému cirkulárnímu hotspotu s cílem dosáhnout efektivní bilaterální spolupráce. Mluvilo se také o aktuálních celosvětových výzvách, kterým je nutné čelit. Jednou z nich je vypořádání se s nedostatkem materiálových zdrojů v klíčových sektorech, jako je stavebnictví. 

Jádrem hotspotu mají být jeho členové

Hotspot jako místo setkávání a výměny informací má sloužit celé řadě firem při implementaci prvků směřujících k šetrnějšímu podnikání. Zapojit se do cirkulárního hotspotu je možné formou členství, které je rozděleno do několika kategorií, dle intenzity aktivit i typu dané firmy. Pro tento rok si český hotspot vytyčil 3 klíčové oblasti, kterým se chce se svými členy věnovat, tj. odpady, textil, průmysl a stavebnictví. Každý člen si může vybrat, zda chce aktivně participovat v jedné skupině, nebo ve všech. Členové také čeká řada networkingových akcí, exkurzí a sdílení dobrých příkladů z praxe. Hotspot zároveň pravidelně informuje své členy o novinkách z cirkulárního světa. 

Členem Českého cirkulárního hotspotu je i Komerční banka, která ze své pozice nabízí znalosti z oboru udržitelného financování. Být součástí hotspotu znamená mít příležitost nasát inspiraci, ale zároveň se podělit o své poznatky. To dokáže zlepšit tok informací o cirkulární ekonomice. Bližší informace a jak se stát členy naleznete zde.

 

Sdílet