23. 1. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Při diskusi o změně klimatu jsou důležitá přesná fakta. Kde taková fakta hledat?

Při diskusi o problematice změny klimatu je nutné brát v úvahu přesná fakta. Vědeckých důkazů o změně klimatu přibývá a jsou jasné: teploty...

Při diskusi o změně klimatu jsou důležitá přesná fakta. Kde taková fakta hledat?

Při diskusi o změně klimatu jsou důležitá přesná fakta. Kde taková fakta hledat?
Zdroj: Zdroj: Unsplash, Agence Olloweb

Projekt Fakta o klimatu v kostce

Fakta o klimatu je informační portál o změně klimatu, jejich příčinách a dopadech na společnost a návrzích řešení. Projekt tvoří tým nezávislých analytiků a expertů, který usiluje o to, aby diskuze v naší zemi o klimatických změnách byla věcná, kultivovaná a založená na vědeckých poznatcích a ověřených datech. Fakta o klimatu přináší fakta a data poutavým a různorodým způsobem – tvoří datové vizualizace, články, podcasty nebo přednášky pro veřejnost i klienty z firemní a veřejné sféry.

Zakladatelem a ředitelem projektu je Ondráš Přibyla, teoretický fyzik, který se léta zabýval komunikací a navigací v komplexních systémech. Vede tým Fakta o klimatu a přednáší o tématu klimatických změn na univerzitách i ve firmách. Věnuje se zejména fyzikální podstatě problému a strategii transformace v kontextu ČR i Evropy.

Co přináší Fakta o klimatu do celospolečenské diskuse na téma klimatické změny:

  • Přehledné a všem dostupné informace o klimatické změně a možných cestách k bezemisní společnosti.
  • Podklady k politickým rozhodnutím postavené na datech a důkladně zpracovaných analýzách.
  • Podklady pro kultivovanou veřejnou debatu a kvalitní zpravodajství.

Fakta o klimatu tematicky pokrývají základní oblasti týkající se klimatické změny:

  • Co vlastně klimatická změna je,
  • emise skleníkových plynů,
  • energetika,
  • ekonomika,
  • mezinárodní dohody a legislativa,
  • dopady na krajinu a ekosystémy.

Podcast 2050 z dílny Fakta o klimatu

Jednou z klíčových aktivit projektu Fakta o klimatu je podcast 2050. Výstižným mottem podcastu je „prozkoumáváme cesty k takové budoucnosti, ve které nám nepoteče do bot.”

Podcast 2050 potěší velice kvalitní produkcí. Můžete se těšit na hosty – experty v oblastech souvisejících s klimatickou změnou. Složitým tématem vás provádějí moderátoři Petr Holík a Hana Tesák Vrtala poutavým způsobem. Data a složité souvislosti podávají srozumitelným způsobem. Epizody mají poutavou dramaturgii – čeká vás promyšlený scénář, reportážní prvky či zajímavé hudební vsuvky. To vše pomáhá posluchači udržet zájem a pozornost. 

Klimatická změna – proč je lepší dělat něco než nic? Odpovědí jsou fakta 

Klimatická změna je globální problém, který odstrašuje svým rozsahem a komplexitou. Kde začít, hledáme-li řešení? Nezbytnou příručkou pro všechny, kteří hledají odpovědi, jak čelit změnám klimatu, je Sternova zpráva.

Sternova zpráva o ekonomice změny klimatu (v originálu Stern review: the economics of climate change) je přelomová zpráva Nicholase Sterna z roku 2006, kterou nechala vypracovat vláda Spojeného království. Hlavní poselství plynoucí ze zprávy je, že náklady, které statům vzniknou, pokud s klimatickou změnou neuděláme nic, jsou mnohem vyšší než náklady na přijetí opatření nyní. Pokud nebudeme jednat (tzv. scénař business as usual), může to do roku 2050 způsobit škody na celosvětovém HDP ve výši až do 20 %.

Dalším důležitým vhledem Sternovy zprávy je argument, že boj proti změně klimatu je pro země zároveň nebývalou ekonomickou příležitostí. Klimatické strategie totiž sníží naší závislost na fosilních palivech, vytvoří nová pracovní místa (ba dokonce celá průmyslová odvětví), sníží chudobu a zlepší zdravotní a životní úroveň. Zpráva navrhuje řadu opatření pro vlády a podniky s cílem zmírnit změnu klimatu, včetně snižování emisí skleníkových plynů, podpory obnovitelných zdrojů energie a vývoje nových technologií. Zdůrazňuje rovněž význam mezinárodní spolupráce při řešení tohoto globálního problému.