22. 9. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Role digitalizace v udržitelnosti: Čím může přispět a jaká jsou úskalí a rizika

S digitalizací se pojí mnoho výhod, je ale třeba zohledňovat všechny aspekty tohoto fenoménu. Proto se v tomto článku zaměříme i na negativní aspekty digitalizace.

Role digitalizace v udržitelnosti: Čím může přispět a jaká jsou úskalí a rizika

Role digitalizace v udržitelnosti: Čím může přispět a jaká jsou úskalí a rizika
Zdroj: Role digitalizace v udržitelnosti, Zdroj: Markus Spiske

Pozitiva procesu digitalizace

Podle Národního centra Průmyslu 4.0, platformy propojující akademickou sféru a průmyslové sektory, mělo v České republice v roce 2022 již 54 % firem strategii digitální transformace. Připravenost je tedy základem konkurenceschopnosti a součástí rozvoje každé firmy. Mezi další z klíčových výhod digitalizace dále bezesporu patří přechod k větší transparentnosti. Dostupnost a zpracování dat nutí firmy vytvořit strukturovaný datový systém, který je následně třeba vyhodnocovat a optimalizovat, což motivuje firmy udělat si v datech pořádek a systematicky se jimi zabývat.

Podle studie Wuppertal Institute má digitalizace potenciál zvyšovat efektivitu využívání zdrojů a energií přibližně o 20 %. Digitalizace umožňuje firmám nastavit procesy na sledování pokroku ve vybraných oblastech nebo vytvořit kompletní přehled o dodavatelských řetězcích, a to díky propojování dat, obchodních partnerů i zařízení. S digitalizací se prosazují nové byznys modely typu car-sharing nebo produkt jako služba (pay per use atd.). Připravenost firem na digitalizované procesy a s tím spojené důsledky si mohou firmy otestovat formou digitálních auditů nebo spoluprací s digitálními inovačními huby.

  Dalším krokem v procesu digitalizace jsou i materiálové pasy výrobků. Jaké benefity firmám přinesou?

Na co si dát v procesu digitalizace pozor

Digitalizace s sebou však přináší i rizika spojená s vysokou energetickou náročností a velkou ekologickou stopou v podobě lineárního růstu spotřeby. Negativní dopady na životní prostředí vyplývají především ze spotřeby primárních zdrojů a energie a z emisí skleníkových plynů vzniklých při provozu digitálních zařízení, systémů a infrastruktury. Těžba a zpracování surovin potřebných k výrobě těchto zařízení a infrastruktur má navíc četné sociální a environmentální dopady. Například elektroodpad je nejrychleji rostoucím tokem odpadu na světě (v EU nedosahuje recyklace ani 40 %) a často je exportován do Asie a Afriky nebo skončí na skládce.

Neméně důležitým rizikem je kybernetická bezpečnost, důvěryhodná správa dat nebo nastavení jasných a férových pravidel používání digitálních zařízení. Ze sociálního hlediska může představovat jednu z nejvýraznějších rizik hrozba narušení současného zaměstnaneckého prostředí. Například u starších osob nebo u lidí se zdravotním postižením, kteří nebudou umět s novými technologiemi zacházet, bude hrozit vyloučení z trhu práce. Omezený přístup k novým technologiím, a to především z finančních důvodů, mohou mít také malé firmy v porovnání s velkými hráči na trhu.

  Trh práce ovlivňuje výrazně i nástup umělé inteligence. Jaké dopady bude mít na zaměstnanost a odměňování?

Digitalizace a udržitelnost

Digitalizace je důležitou součástí udržitelného rozvoje. Digitální média hrají například důležitou roli ve vzdělání a šíření osvěty. Digitální technologie mohou také posílit rozvoj a efektivnost obnovitelných zdrojů energie. Ve firemním prostředí je digitalizace základním kamenem pro fungování v 21. století. Aby však firmy digitalizaci uchopily správně, je třeba zvážit i případná rizika a nastavit digitální procesy etickým a racionálním způsobem.