17. 8. 2022 Redakce 1 minuty čtení

Udržitelný slovníček #1: Textil a vše okolo něj

Pomocí cirkulárního slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti cirkulární ekonomiky a propojujeme souvislosti. Tak trochu encyklopedie, tak...

Udržitelný slovníček #1: Textil a vše okolo něj

Udržitelný slovníček #1: Textil a vše okolo něj
Zdroj: Zdroj: Unsplash, Ben White

Recyklace textilu – Manuální nebo technické třídění textilu a jeho následné zpracování na recyklát, který slouží pro další výrobu. Optické třídicí linky dokážou již recyklovat až 950 kg textilu za hodinu.

Textilní kompozit – Recyklát, který obsahuje část textilních vláken a část jiného materiálu. Příkladem je patentovaný RETEXTIL společnosti DIMATEX CS, který obsahuje zhruba 48 % textilu, 48 % LDPE a ve zbytku barviva a stabilizátory.

Cirkulární textil – Způsob výroby a zacházení s textiliemi, který pomůže snížit nadprodukci textilu. Cílem je, aby výrobky byly recyklovatelné, opravitelné nebo vyrobené z recyklovaného materiálu. Opírá se o evropskou strategii pro udržitelné textilní výrobky.

Ekoznačka EU – Iniciativa na obranu proti greenwashingu. Evropská certifikace, která by měla být ukotvena legislativním rámcem do roku 2024.

Fast fashion – Rychloobrátková móda, která nabízí produkty za nízké ceny, ale mnohdy také za nízkou kvalitu. Obchodní koncept, jehož cílem jsou časté nákupy textilu bez ohledu na dopad na životní prostředí nebo životní úroveň dělníků v továrnách.

Slow fashion – Protiváha rychloobrátkové módy, která nabízí produkty vysoké kvality a různorodého použití. Cílem je za spravedlivou odměnu dostat kvalitní produkt, který vydrží roky.

Dead stock – Neprodejný odpadní textil, jako jsou například přebytky z textilních továren. Běžně by skončily na skládce nebo ve spalovně. Formou dead stock však může být textil dále prodán. Jedná se tedy o ekologické a udržitelné galanterie.