4. 6. 2024 Redakce 3 minuty čtení

Udržitelný turismus jako cesta budoucnosti

Na celém světě je mnoho míst, která jsou turisticky velmi vytěžovaná. Dopady turismu přestávají být v mnoha případech únosné, proto přinášíme bližší informace a několik tipů, jak vylepšit svůj dopad nejen v environmentálních aspektech. Pojďme se podívat na 5 tipů, jak na udržitelný turismus a jak je aplikovat při návštěvě přírodních lokalit nebo jiných turistických destinacích.

Udržitelný turismus jako cesta budoucnosti

Udržitelný turismus jako cesta budoucnosti

Proč se zajímat 

S potřebou zavedení udržitelnějšího chování turistů se setkáváme i v České republice. Návštěvnost Sněžky je v nejvyšší sezóně až 10 tisíc lidí denně. Na Petřín se v roce 2023 vypravily téměř 2 miliony lidí a Adršpašské skály zaznamenaly v minulém roce necelých půl milionu návštěvníků. Takto vytížená místa často trpí na poškození způsobená přelidněním, jako je např. znečištění odpady, ztráta biologické rozmanitosti nebo nadměrná spotřeba zdrojů.

Důležitá je příprava

Výlet začíná přípravou a již v tento moment je vhodné se rozhodnout, zda je například nutné kupovat nové vybavení pro plánovanou aktivitu, nebo je možné si vybavení půjčit. Můžeme si také naplánovat, zda podpoříme lokální podniky koupí občerstvení na místě. Měli bychom přemýšlet i nad tím, jak se co nejudržitelněji na dané místo dopravíme a v jakém ubytovacím zařízení případně přespíme.

Doprava

Je nutné se na dané místo přemístit dopravním prostředkem? V ideálním případě bychom měli dát přednost chůzi nebo jízdě na kole. Pokud není doprava ani jedním ze zmíněných způsobů možná, volíme prostředek, který má prokazatelně nižší dopad na životní prostředí. Dle zprávy EEA (European Environment Agency) z roku 2020 je cestování vlakem nejlepším a nejrozumnějším způsobem cestování v porovnání s letadlem nebo automobilem z pohledu dopadů na životní prostředí.

Zážitky místo suvenýrů

Mnozí z nás cítí potřebu si z každé dovolené odvézt alespoň malý suvenýr. Často můžeme mít dojem, že byl suvenýr vyroben přímo na navštíveném místě, případně v dané zemi, a jedná se tedy o lokální produkt. Není výjimkou, že četné množství suvenýrů, zpravidla textilu, pochází z asijských zemí. Dle zprávy ILO (International Labour Organization) představuje asijský oděvní sektor 55 % celosvětového vývozu textilu a oděvů. Produkt tedy často cestuje násobky kilometrů a je zde šance, že byl vyroben rukama dělníků v nedůstojných podmínkách za nedůstojné mzdy a bez ohledu na životní prostředí. Sbírejme proto raději zážitky a fotografie namísto suvenýrů.

Udržitelné ubytování

V dnešní době je na trhu široká nabídka ubytování. I v tomto případě existují alternativy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Při svém cestování lze vybírat z několika certifikací ubytování. Jedná se o certifikace BREEM a LEED, které jsou určeny pro udržitelnost budovy ubytovacího zařízení. Na provoz hotelu se zaměřují certifikáty, jako jsou například Green Key, Green Globe, ISO 14001, EU Ecolabel a další.

Projekt Turistika beze stop

Před nedávnem spatřil světlo světa nový projekt, který jde odpovědnému turismu naproti. Společnosti E.ON se pod vedením odborníků, mezi kterými je také odbornice z CIRA Advisory, podařilo připravit návod, jenž má za cíl podpořit udržitelné cestování a předat tipy v podobě Manifestu udržitelného cestování. Zmiňují nejen tipy, jak se chovat k přírodě a navštíveným místům, zveřejnili také mapy méně frekventovaných tras, které mohou turisté navštívit. Díky této nabídce tras bude turistům umožněno poznat nová místa, a dojde tak mimojiné k rozptýlení koncentrace návštěvníků do více míst v České republice, s čímž se pojí také menší vytížení nejpopulárnějších míst, která kvůli nadměrnému turismu trpí.

„Na udržitelnost a šetrnost nesmíme zapomínat ani při cestování, kdy často slevíme ze svých standardů. Na prvním místě by měla být prevence vzniku odpadu, tedy to, že si například zabalíme vlastní lahev nebo krabičku se svačinou. Hlavní je, abychom zanechávali jen minimální stopu ať už opravdovou, nebo ekologickou,” dodává Dagmar Milerová Prášková.

A co teď?

Pokud tedy chceme navštěvovat památky a následně je znovu shledávat v takovém stavu, v jakém si je pamatujeme, je nutné začít či pokračovat v udržitelném chování vůči přírodě. 
Pojem udržitelný turismus není nový. Například v roce 2005 publikovalo UNEP a UNWTO příručku pro tvůrce politik se zaměřením na udržitelný turismus. UNEP a UNWTO definují turismus jako udržitelný, pokud jsou zohledněny současné a budoucí ekonomické, sociální a environmentální dopady a zároveň s tím jsou adresovány potřeby návštěvníků, průmyslu, životního prostředí a domorodých komunit.