20. 10. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Všechny reporty udržitelnosti na pár kliknutí. To nabídne nová webová platforma Reportyudrzitelnosti.cz

Společnost Impact Metrics připravila webovou platformu, kam budou moct firmy zdarma nahrávat své reporty udržitelnosti. Většina společností...

Všechny reporty udržitelnosti na pár kliknutí. To nabídne nová webová platforma Reportyudrzitelnosti.cz

Všechny reporty udržitelnosti na pár kliknutí. To nabídne nová webová platforma Reportyudrzitelnosti.cz
Zdroj: Zdroj: Unspalsh, Scott Graham

Platforma Reporty udržitelnosti zpřehlední data investorům i veřejnosti

O téma udržitelnosti a s tím spojená data má zájem řada subjektů. Pro firmy tak může být portál Reportyudrzitelnosti.cz zajímavou formou prezentace jejich udržitelné strategie. Investoři, banky a široká veřejnost naopak získají díky webové platformě přehledný souhrn všech reportů z firemní sféry.

Společnost Impact Metrics k tomuto kroku inspirovala právě nepřehlednost, s jakou se pojí zveřejňování reportů udržitelnosti. Impact Metrics se totiž zabývá sestavováním žebříčků dle ESG kritérií a k tomu potřebuje právě výstupy z reportů. U některých firem je však prakticky nemožné je dohledat. Proto se společnost rozhodla poskytnout firmám komplexní řešení.

Platforma Reporty udržitelnosti nabízí firmám způsob, jak naplnit princip ESG o transparentnosti

Na webu je vytvořené jednoduché vyhledávání, kam lze zadat jméno společnosti. Následně se objeví všechny reportovací výstupy, které zde firma nahrála. To vyřeší také nekonzistentní pojmenovávání těchto reportů udržitelnosti, se kterými se Impact Metrics setkává a které dosud znemožňovalo efektivní dohledání těchto reportů přes vyhledávače.

Firmy pak může k nahrání reportu udržitelnosti na platformu motivovat také to, že tím udělají první krůček k naplnění jednoho z principů ESG. Tím je část governance, která v sobě zahrnuje právě transparentnost a osvětu o udržitelných aktivitách.

Přehled reportů udržitelnosti může sloužit firmám jako inspirace i cesta k navázání nových spoluprací

S nastupující novou legislativou k ESG přibude řadě firem také povinnost vytvářet nefinanční reporty o aktivitě své firmy. Dosud se tato povinnost týkala v Česku jen hrstky největších firem, nyní by však mělo jít až o tisíce společností. Reportyudrzitelnosti.cz tak mohou sloužit firmám jako inspirace, co by mohl takový report obsahovat.

Zatímco malé a střední podniky jsou z povinnosti nefinančního reportování prozatím vyjmuty, ukazuje se, že udržitelná strategie může být zajímavá i pro ně. Naplnění udržitelných kroků po nich totiž vyžadují nejen zákazníci, ale i banky nebo velké firmy jako součást svého dodavatelského řetězce.

Platforma chce šířit osvětu o udržitelnosti, proto bude plně zdarma

Díky široké podpoře ze strany sponzorů je navíc platforma Reportyudrzitelnosti.cz plně zdarma. Cílem je totiž také šířit povědomí o tématu udržitelnosti a ukázat inspirativní aktivity jednotlivých firem. Firmy zároveň mohou otevřeně sdílet, jak se jim daří pracovat na jednotlivých závazcích ESG.

„Firmy v Česku potřebují podporu na cestě k udržitelnosti, a proto Komerční banka ráda pomohla ke vzniku tohoto projektu. Web přináší inspiraci nejen k tomu, jak napsat dobrý report o udržitelnosti, ale také povědomí o tom, jaké jsou cíle a ambice podniků v oblasti ESG, což je stále důležitější i pro nás jako banku,“ řekla Blanka Svobodová, Corporate Strategy and Financing Tribe Leader z Komerční banky.