25. 1. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Banky začínají požadovat ESG data od svých firemních klientů, ti se ale mohou připravit

Nejpozději od poloviny roku 2022 banky začnou zjišťovat o korporátních klientech informace, které se týkají jejich přístupu k životnímu...

Banky začínají požadovat ESG data od svých firemních klientů, ti se ale mohou připravit

Banky začínají požadovat ESG data od svých firemních klientů, ti se ale mohou připravit
Zdroj: Zdroj: Unsplash

Na konci loňského roku zveřejnila Česká bankovní asociace (ČBA) modelový dotazník, ze kterého budou banky vycházet při zjišťování ESG informací. Dotazník je výsledkem dohody šestnácti bank působících v Česku, které vloni podepsalyMemorandum pro udržitelné finance.

ESG otázky o klientech bank

Z oblasti životního prostředí se banky budou ptát například na vykazování emisí skleníkových plynů a na plány jejich snižování, dále spotřebu energií a podíl energií z obnovitelných zdrojů, produkci odpadu, spotřebu vody, ale i na podíl příjmů z environmentálně udržitelných činností firmy.  

Dotazník obsahuje také otázky ze sociální oblasti, jako jsou strategie zapojení zainteresovaných stran, politika dodržování lidských práv nebo certifikace podle sociálních norem. Banky bude také zajímat, zda klient nevede spory nebo správní řízení v sociální či environmentální oblasti, zda nečelí protestům okolních obyvatel nebo nevládních organizací apod. 

V neposlední řadě budou dotazy směřovat na správu a řízení firmy, tedy na případné neetické obchodní praktiky, problémy s korupcí, netransparentnost vlastnictví, daňové podvody, kyberbezpečnost nebo problémy v dodavatelském řetězci.

Jak to bude fungovat v praxi

Každá banka může ke zjišťování ESG informací přistoupit jinak. Komerční banka zpracovala na základě modelového dotazníku ČBA vlastní ESG dotazník. Pokud klienti KB v tuto chvíli nemají vypracovanou ESG strategii, nefinanční reporting nebo informace o své uhlíkové stopě, nemusejí se hned obávat, že jim banka přestane poskytovat financování nebo výrazně zhorší podmínky stávajícího financování. Dostupné ESG informace, příp. jejich nedostatek se však individuálně promítnou do hodnocení rizikového profilu klienta.

Roky 2022 a 2023 budou přechodným obdobím, kdy se postupně mění kritéria hodnocení klientů vzhledem k novým požadavkům na povinný reporting podle EU standardů, transformaci celých odvětví (energetika, hutnictví, autoprůmysl) nebo s ohledem na měnící se požadavky v dodavatelských řetězcích apod. 

Díky modelovému dotazníku mají klienti bank možnost připravit se na dotazy v oblasti ESG. Pro řadu firem se ovšem nejedná o nic nového, protože již pracují na svých strategiích udržitelnosti a nefinančních reportech.  Zveřejňování zpráv o udržitelnosti podniku bude nově povinné pro širší skupinu společností zřejmě již od roku 2023, a to v souvislosti s novelizací směrnice EU – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).    

Více informací k modelovému ESG dotazníku naleznete na stránkách České bankovní asociace.

 

  Pokud se chcete dozvědět více o měření a snižování uhlíkové stopy ve firmě, doporučujeme webinář Komerční banky věnovaný tomuto tématu.