13. 1. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Boj Evropské unie s jednorázovými obaly nekončí, v přípravě je další zpřísňující legislativa

Evropská komise zveřejnila v listopadu 2022 další kroky, které mají omezit vznik odpadu z jednorázových obalů. Navazuje tak na dva roky...

Boj Evropské unie s jednorázovými obaly nekončí, v přípravě je další zpřísňující legislativa

Boj Evropské unie s jednorázovými obaly nekončí, v přípravě je další zpřísňující legislativa
Zdroj: Zdroj: Unsplash, Christian Lue

Evropská legislativa si posvítí na nadměrné obaly i bioplasty

Odvětví packagingu je jedním z největších uživatelů primárních materiálů. Až 40 % tzv. virgin plastu a 50 % papíru je v Evropě spotřebováno na produkci obalů. Tomu by však měl být brzy konec. Na půdě Evropské unie se rýsuje nová legislativa, která bude cíleně podporovat znovupoužitelná obalová řešení a stanoví limity pro nadměrné obaly.

Dalším tématem nově vznikající legislativy jsou i bioplasty, kompostovatelné obaly nebo obaly z biodegradabilních materiálů. Právě ty totiž v posledních letech značně ztížily recyklaci. Evropská legislativa chce nově stanovit, pro jaké využití budou tyto materiály vhodné a pro jaké ne.

Bioplasty budou muset také nově obsahovat přesné informace o svém složení a zároveň mohou být dále získávány pouze udržitelným způsobem. Produkty s označením biodegradabilní budou muset obsahovat přesné informace o době svého rozkladu a za jakých podmínek je možné tyto obaly rozložit. Na kompostovatelných obalech musí být pro změnu označeno, pokud jsou určeny pro kompostování pouze v průmyslových kompostárnách.

Nová legislativa podpoří cirkulární řešení i recyklaci

Vznikající legislativní rámec navazuje na Akční plán pro cirkulární ekonomiku, který je součástí Green dealu. Doplnění této legislativy o téma odpadu z obalových materiálů si klade 3 hlavní cíle: 

  1. Snížení objemu obalového odpadu o 15 %, a to do roku 2040. Toho chce Unie dosáhnout podporou reusable řešení. V praxi tak budou muset firmy například určitý objem svých produktů nabídnout ve formě znovupoužitelných obalu. Některé druhy obalů pak budou úplně zakázány, například jednorázové obaly v restauracích nebo miniobaly na kosmetiku, které se používají v hotelových zařízeních.
  2. Podpora cirkulárního zacházení s obaly, a to například ve formě zálohovacího systému pro plastové lahve a hliníkové plechovky.
  3. Rozvinutí trhu se sekundárními zdroji, a to za pomoci recyklace. V obalech pak bude určen například minimální objem obsahu recyklátu.

Dále chce Evropská unie sjednotit označení o složení materiálů obalu napříč celou unií. Spotřebitel má tak snadněji získat informace, jak má obal třídit.

Evropská legislativa vybízí k zelené transformaci, na oplátku nabízí nové příležitosti

Kromě nových povinností přinesou změny firmám i nové příležitosti a cestu, jak snížit závislost své produkce na spotřebě zdražujících primárních materiálů. Nová legislativa bude od firem z oboru packagingu vyžadovat sice značné investice do inovací a transformace, celkový efekt však očekává unie pozitivní. Dle odhadů by mohlo totiž vzniknout až 600 000 nových pracovních míst, a to především v malých a středních firmách.