6. 9. 2021 Redakce 2 minuty čtení

Elektromobilita jako jedna z cest k nižším emisím v dopravě

Trend prosazování snižování emisí je znatelný zejména v Evropské unii, která si stanovila ambiciózní cíle. Opatření se dotknou samozřejmě i...

Elektromobilita jako jedna z cest k nižším emisím v dopravě

Elektromobilita jako jedna z cest k nižším emisím v dopravě
Zdroj: Zdroj: Pexels

Do roku 2035 nulové emise nových vozů

Evropská komise v rámci klimatického balíčku podala návrh, po jehož přijetí by od roku 2035 všechny nové vozy musely splňovat nulové emise oxidu uhličitého. Neznamená to však, že by se benzinové a naftové vozy přestaly vyrábět úplně. Za překročení nulového limitu by ale automobilky musely hradit poplatky, což by mělo za následek výrazné zdražení těchto vozů.

Návrh Evropské komise musí nejprve schválit členské státy a Evropský parlament. I kdyby však návrh neprošel, můžeme v budoucnu stále očekávat postupné odvracení se od klasických spalovacích motorů. Například s omezením emisí z automobilů o 55 % proti dnešním hodnotám se počítá už od roku 2030. Alternativní paliva a elektromobilita mají tedy perspektivní budoucnost.

Elektromobilita a její podpora v ČR

Přestože je v České republice elektromobilita stále ještě v začátcích, zažívá u nás postupný nárůst na oblibě. Stát dříve nabízel firmám dotace na nákup elektromobilů, nyní je však financování kvůli covidu pozastaveno. Vysoká pořizovací cena tak může být pro mnohé překážkou. Stát se tak snaží alespoň částečně vykompenzovat majitelům náklady na nákup elektrických vozů jinými způsoby. S elektromobilem v ČR například neplatíte žádnou silniční daň, nebo v Praze a dalších městech můžete zadarmo parkovat i v tzv. modrých zónách.

Ministr dopravy a průmyslu a obchodu ČR, Karel Havlíček, nedávno projevil názor, že stát by měl podpořit elektromobilitu zejména na úrovni budování infrastruktury (dobíjecích bodů). Dotace pro běžné uživatele zavrhl s tím, že stát by neměl potřebné finanční zdroje. Navíc by podle něj dotace vedly ke snížení potřebného konkurenčního tlaku.

Výroba baterií do elektromobilů jako příležitost pro ČR

Díky vyšší poptávce po elektromobilech vzrostly za poslední období i trhy s materiály potřebnými k výrobě baterií a palivových článků (lithium, kobalt, měď nebo i platina a palladium). Množství těchto komodit je však limitováno, a proto začalo docházet ke zvyšování jejich cen a omezování dodávek.

V České republice se počítá s těžbou lithia na Cínovci. Plánuje se zde vytěžené lithium zpracovávat v továrně na bateriové články do elektromobilů, tzv. Gigafactory. Ohledně přípravy projektu této továrny již ČEZ a Ministerstvo průmyslu uzavřely memorandum. Tento strategický projekt by měl urychlit přeměnu energetického a automobilového průmyslu v České republice a mohl by přispět k rozvoji regionů, v nichž v současnosti dochází k útlumu uhelného průmyslu.