30. 3. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Jak na nefinanční reporting

Nefinanční vykazování se často liší a není žádná ucelená a jednotná forma, podle které by se všechny podniky řídily.

Jak na nefinanční reporting

Jak na nefinanční reporting
Zdroj: Zdroj: Unsplash

Přechod k udržitelné ekonomice pravděpodobně znamená, že shromažďování a sdílení informací o udržitelnosti se stane běžnou obchodní praxí pro společnosti všech velikostí, nejen těch velkých. V předchozím článku jsme se věnovali obecně roli nefinančního reportingu ve firmách navazující na ESG kritéria. Nyní poskytneme větší prostor tématu Jak začít s nefinančním reportingem.

Je třeba zdůraznit, že samotný report je výsledkem nebo spíše dalším stupněm zavedené strategie udržitelnosti nebo ESG strategie. Prvním krokem by tedy mělo být její nastavení a prostoupení v celé společnosti. Následně se můžete vrhnout na soupis nefinanční zprávy.

Jak začít s nefinančním vykazováním

Nejdříve si stanovte, proč vlastně chcete reportovat ESG informace (regulatorní požadavky, financování, benchmarking s konkurencí a další).

  1. Vytipujte, kdo bude jejich příjemcem (investoři, zákazníci, zaměstnanci, média atd.).
  2. Definujte, jak a kde budete report vykazovat (výroční zpráva, nefinanční zpráva, integrovaný report).
  3. Přemýšlejte, o čem konkrétně informovat (ESG rizika a příležitosti, ESG cíle, ESG strategie atd.).
  4. Předem si určete, v jakém množství budete publikovat (prioritizace témat s ohledem na vliv na společnost a důležitost pro stakeholdery – koncept materiality).
  5. Zamyslete se nad tím, jak připravit a prezentovat ESG informace (nástroje vykazování udržitelnosti).

Jakmile si zodpovíte body výše a nastavíte si koncept vykazování, zamyslete se nad nástroji, které vás správným vykazováním povedou.

Nástroje vykazování udržitelnosti

Podávání nefinančních zpráv podporují různé mezinárodní a národní iniciativy, nejvýznamnější jsou určitě Global Reporting Initiative’s, Evropská komise nebo Evropský parlament. Co se týče konkrétních nástrojů vykazování udržitelnosti, organizace po celém světě se často drží pokynů stanovených ve Směrnici GRI, Global Compact OSN (UNGC), Směrnici OECD nebo ISO 26000. 

Jako organizace jste svobodní v tom, jaký standard si pro nefinanční výkazy zvolíte, můžete si vytvořit i vlastní. Pokud se ovšem budete držet harmonizovaných ESG principů, dostanete skvělé vodítko, na co se zaměřit a co je relevantní pro vaši společnost. Světové ekonomické fórum (WEF) a Mezinárodní obchodní rada (IBC) v tomto ohledu připravila dokument Measuring Stakeholder Capitalism, který identifikuje 21 primárních a 34 sekundárních ESG parametrů rozdělených do čtyř kategorií (principy a řízení společnosti, planeta, lidé a prosperita), podle kterých můžete svou společenskou odpovědnost posuzovat. Ladí s cíli udržitelného rozvoje OSN a modifikují se na cíle a metriky adekvátní pro firmy.

Pár tipů na závěr

Všechny cíle zmiňované v reportu by měly být SMART – konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a ohraničené v čase. Nebojte se spolupráce s externí agenturou pro potřebné rešerše dat nebo externím konzultantem na GRI či jinou zvolenou metodiku. Sbírejte a využívejte podněty od všech zájmových skupin a motivujte je k odpovědnému přístupu. Dbejte i na grafické zpracování. Data z reportu využijte v CSR kampaních i v komunikaci s médii. Buďte pečliví a féroví a věnujte si na zpracování nefinančního reportu potřebný čas.