15. 3. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Jakou roli ve firmách hraje nefinanční reporting?

Nefinančními reporty se v roce 2020 zabývalo 72 % investorů, tedy asi o 40 % větší množství subjektů než v roce 2018.

Jakou roli ve firmách hraje nefinanční reporting?

Jakou roli ve firmách hraje nefinanční reporting?
Zdroj: Zdroj: Unsplash

Nefinanční výkazy se postupně dostávají na podobnou úroveň důležitosti, kterou už několik desetiletí v podnikatelském prostředí zastávají výkazy finanční. Ty si prošly různými etapami od dobrovolné aktivity přes povinnou činnost až do fáze vysoce standardizovaného procesu. Podobnou linkou prochází i nefinanční reporting, a podle všeho ho čeká daleko rychlejší průběh. Podniky potřebují informace o své činnosti, a to obchodní, sociální i environmentální. Finanční i nefinanční výkazy by tak měly být propojené a poskytovat ucelený a komplexní přehled o aktivitách, výsledcích i důsledcích pro byznys, osoby s ním spojené, společnost i životní prostředí.

Povinnost nefinančního reportingu

V prosinci 2014 přijal Evropský parlament směrnici 2014/95/EU o nefinančním výkaznictví, která je součástí širší iniciativy Evropské unie zaměřené na společenskou odpovědnost podniků. Od 1. ledna 2017 jsou tak společnosti veřejného zájmu s 500 a více zaměstnanci povinny obsáhnout nefinanční výkaz ve zprávě o hospodaření. Cílem je propojit ekonomickou výkonnost podniku se sociální spravedlností a kvalitou životního prostředí. V tuto chvíli ze směrnice nevyplývá povinnost ověřování správnosti zveřejněných údajů, některé firmy to ale dělají dobrovolně z důvodu zpětné vazby, porovnání s konkurencí nebo z potřeb vyvolaných samotnými uživateli. Výhledově, resp. rámcově od roku 2026 se plánuje nastavení procesu pravidelného auditu.

Nefinanční výkaznictví obsahuje environmentální a sociální aspekty, oblast zaměstnanců a lidských práv, protikorupční a úplatkářská opatření, popis obchodního modelu, výsledky a politická rizika v uvedených otázkách i nejrůznější politiky uplatňované řídicími a dozorčími orgány.

Proč je dobré reportovat

Kontext podnikání se proměňuje, musí se tedy změnit i samotné firmy. Což je i důvod, proč řada z nich k nefinančnímu reportingu přechází na dobrovolné bázi. Krátkodobé a velmi úzké zaměření na zisk už nevyhovuje dnešním potřebám. Tento princip ignoruje způsob jeho dosažení i případné následky pro lidi a planetu – vyčerpání přírodních zdrojů, znečištění vody, vzduchu a půdy, ztráta biologické rozmanitosti, klimatické změny, ale třeba i lidská práva a nerovnost příjmů. ESG strategie a na nich postavené reportingy rozšiřují podnikatelskou perspektivu a zohledňují všechny zmíněné aspekty.

Jaké interní a externí přínosy plynou firmám, které přistoupí k budování udržitelné firemní strategie a nefinančnímu reportingu? Mezi ty hlavní patří:

 • kvalitnější produkty a procesy,
 • zefektivnění procesů, snížení nákladů a zvýšení efektivity,
 • získání nových zákazníků a udržení těch stávajících,
 • zlepšení hodnoty pro akcionáře,
 • větší atraktivita pro investory,
 • schopnost přilákat nejkvalitnější zaměstnance,
 • lepší vztahy s regulačními orgány a zákonodárci,
 • schopnost identifikovat a řídit reputační rizika,
 • větší porozumění rizikům a příležitostem,
 • nové příležitosti k financování,
 • zlepšení pověsti a věrnosti značce.

Výhodou podniků, které vykazují své nefinanční informace, je, že díky tomu vrhají na společnost a její image skvělé světlo, jejich transparentnost zvyšuje jejich kredibilitu a důvěru jak u svých zákazníků, tak u bank či investorů. Nefinanční reporting je také považován za důležitý manažerský nástroj. Firmy mohou rovněž na základě pozitivního nefinančního reportingu získat výhodnější financování nebo si usnadnit cestu v hledání investora.

V navazujícím článku se budeme věnovat praktické lince – Jak na nefinanční reporting.