Může být textilní průmysl udržitelný?

9. 6. 2022
Doba čtení   2 min
Sdílet

Textil je součástí našeho každodenního života ať už v podobě oblečení, nábytku zdravotních potřeb, nebo výbavy automobilu. Evropská spotřeba textilu má v průměru čtvrtý nejvyšší dopad na životní prostředí hned po spotřebě potravin, bydlení a mobility. Globální textilní produkce se téměř zdvojnásobila mezi lety 2000 a 2015 a je předpokládáno, že do roku 2030 se produkce zvýší o 63 %. Proto Evropská unie reaguje na současnou situaci Strategií pro udržitelné a cirkulární textilní výrobky.

Může být textilní průmysl udržitelný?
Zdroj: pexels.com

Minulý článek představil balíček udržitelných produktů, který ovlivňuje jak stavebnictví, tak textilní průmysl a elektroniku. Obecně říká, že všechny výrobky na trhu EU mají být k životnímu prostředí cirkulární a energeticky úspornější po celou dobu svého životního cyklu. Nyní v článku představíme podrobněji opatření, která se týkají textilních výrobků, v rámci Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků.

Udržitelné a cirkulární textilní výrobky budou hrát prim!

Nové nařízení přinese povinné požadavky, jako je digitální pas výrobků (o kterém jsme psali zde), opatření týkající se zákazu likvidace neprodaného textilu, požadavky pro zelené veřejné zakázky a výkonnostní požadavky na environmentální udržitelnost textilních výrobků. Nad rámec nařízení jsou připravená opatření jako zákaz vývozu textilního odpadu do třetích zemí, zařazení textilu pod Ecolabel, cirkulární výroba oděvů, iniciativa zaměřená na řešení neúmyslného uvolňování mikroplastů z textilních výrobků, revize kritérií ekoznačky EU a přezkum nařízení o označování textilu. O problematice a plánovaných opatření ohledně zelených tvrzení v módním odvětví se můžete více dočíst v článku Čeká evropskou módu konec greenwashingu? Celá strategie pro udržitelné a cirkulární textilní výrobky cílí na to, aby docházelo k lepšímu využití textilních látek a používání kvalitnějších materiálů.

Expert z INCIEN Štěpán Vashkevich upozorňuje na připravované změny v oblasti textilu: „Nová evropská strategie pro udržitelné a cirkulární nakládání s textilem přináší spektrum možností podnikatelských příležitostí pro Českou republiku. Je to příležitost k inovacím v textilním sektoru a pro nové business modely. Je to také příležitost pro uzavření materiálových toků textilu, které dnes končí na skládkách.”

Konec fast fashion?

Průměrný Evropan vyhodí každoročně zhruba 11 kg textilu a v roce 2017 dle New Textile Economy report od Ellen MacArthur Foundation bylo méně než 1 % všech textilií recyklováno. Strategie pro udržitelné a cirkulární textilní výrobky tak řeší výzvy na straně poptávky i nabídky, které vyplývají ze současného trendu fast fashion. Celkovou životnost oděvů pomůže prodloužit rozšířená odpovědnost výrobce a povinné požadavky na textilní materiály a jejich design. Prostřednictvím Transition Path dojde k zapojení zúčastněných stran a k rozšíření výrobních procesů, které podporují opětovné použití, opravitelnost výrobků a nové obchodní modely. Strategie tímto vyzývá členské státy, aby například pomocí snížení daní podporovali cirkulární byznys modely. Dále se strategie snaží skrz platformu stakeholderů cirkulární ekonomiky vyzvat návrháře, výrobce, maloobchodníky a občany k předefinování módy, která bude v souladu s cirkulární ekonomikou. 

Věříme, že nová strategie přinese pozitivní změnu v celém odvětví a textilní průmysl se tak postupem času bude stávat udržitelnějším. A co vy? Myslíte si, že může být s novou strategií textilní průmysl udržitelný?