12. 9. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Přehledně: soutěže v udržitelnosti, díl II.

V dalším díle miniseriálu o českých soutěžích v oblasti udržitelnosti vám přinášíme další selekci možností, jak svůj firemní počin...

Přehledně: soutěže v udržitelnosti, díl II.

Přehledně: soutěže v udržitelnosti, díl II.
Zdroj: Zdroj: Unspalsh, Giorgio Trovato

Asociace společenské odpovědnosti: Ceny SDGs

Pojem udržitelnost se může zdát velice široký a těžce uchopitelný. Vyložit jej srozumitelně a ilustrovat, na co všechno se zaměřuje, můžeme právě pomocí 17 cílů udržitelného rozvoje neboli SDGs, které stanovila OSN. A právě za jejich naplnění Asociace společenské odpovědnosti již od roku 2017 uděluje ceny, o které se můžou utkat nadnárodní korporace, malé a střední podniky, neziskové organizace, municipality a také školy.  

Soutěžit se může v následujících kategoriích: Diverzita, rovnost a inkluze, Vzdělání, zdraví a kvalitní život, Inovace, technologie a energie, Cirkulární ekonomika, Rozvojová spolupráce, mír a partnerství, Mladý lídr, Změna klimatu a nově i Ocenění Evropské komise. 

Ceny SDGs by vás mohly zaujmout i díky svým silným partnerstvím napříč sektory – byznys prostředím, státními institucemi a v neposlední řadě i médii. Přestože možnost letošního přihlášování již skončila, sledovat výsledky můžete již během října 2022. Zajímavostí je, že v rámci soutěže letos vznikne vůbec první komplexní srovnání ESG aktivit, strategie a nefinančního reportingu společností v Česku – jeho výsledky můžete najít v magazínu Forbes. 

Poněkud netradiční soutěž: Zelená střecha roku

Návrat zeleně do měst, a spolu s ním i zdravějšího, udržitelnějšího prostředí pro život, můžou přinést projektanti a architekti, kteří zeleň umisťují na neobyčejné prostory – střechy budov. Cílem soutěže Zelená střecha roku, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně, je „seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel.“ 

Díla, která jsou přihlášena do soutěže, hodnotí vysoce kvalifikovaná porota, kterou nominuje řada oborových organizací, sdružení, státní správy a neziskových organizací. Kromě mediální pozornosti, cenných kontaktů a záštity profesionálů, přináší soutěž účastníkům i cennou certifikaci zelených střech. Inspirací pro firmy, které teď zvažují instalaci zelené střechy, může posloužit buď katalog s díly z předchozích ročníků, nebo mapa zelených střech v České republice. 

Environmentální cena Josefa Vavrouška

Zapsat se do dějin české environmentalistiky lze prostřednictvím soutěže, která nese jméno Josefa Vavrouška, prvního federálního ministra životního prostředí. Tuto cenu již od roku 1996 uděluje Nadace Partnerství, a je udělována jednotlivcům. Jejím posláním je odměnit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Nominovat jednotlivce na tuto prestižní a nejstarší cenu může kdokoliv, soutěží se ve třech kategoriích – za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky a nově i za Eko zásek roku pro mladé, za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.