Podpořte udržitelný rozvoj ve vaší firmě s bezúročným úvěrem od KB

2. 6. 2021
Doba čtení   1 min
Sdílet

Udržitelnost není v současné době jen termínem ekologických hnutí. Směr, kterým se ubírá celá západní společnost, má velkou podporu i ve finančním sektoru. Komerční banka, lídr v oblasti tzv. zeleného financování, připravila pro podnikatele program Optimalizujte zeleně. Ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Evropskou investiční bankou přináší zvýhodněný program na podporu firem a podnikatelů při realizaci energeticky úsporných opatření v jejich provozech.

Podpořte udržitelný rozvoj ve vaší firmě s bezúročným úvěrem od KB
Komerční banka žadatelům pomůže i se zpracováním energetického posudku. Foto: KB

O finanční podporu v podobě úvěru na udržitelný rozvoj provozu mohou požádat právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé z celé České republiky s výjimkou Prahy. Musí zároveň splňovat podmínku, že investice ke snížení energetické náročnosti dosáhne minimálně 10 % roční úspory energie v konečné spotřebě, oproti stavu před realizací projektu.

Bezúročný úvěr do výše 60 milionů Kč

Samotný záměr je třeba doložit energetickým posudkem. V případě kladného posouzení mohou získat bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky až do maximální výše 60 milionů korun, který je možné kdykoli v průběhu čerpání bezplatně splatit. Alespoň 20 % hodnoty způsobilých výdajů projektu by mělo být kryto investičním úvěrem Komerční banky. Specialisté partnerské společnosti Komerční banky, KB Advisory, navíc žadatelům pomohou se zpracováním energetického posudku a bezplatně prověří, zda jejich projekt splňuje podmínky přijetí.

  Zjistěte více o programu Optimalizujte zeleně.

Udržitelný rozvoj v Komerční bance

„Program Optimalizujte zeleně je jedním z konkrétních výstupů společenské odpovědnosti a přístupu Komerční banky k oblasti životního prostředí. Těší nás, že už jsou za naší účasti některé projekty realizovány. Loni se nám například podařilo refinancovat jednu z největších fotovoltaických elektráren v Česku o výkonu 35,1 MW a momentálně s klienty řešíme financování jejich projektů v oblasti větrných a vodních elektráren nebo rozsáhlé instalace střešních FVE,“ doplňuje Pavel Beran, vedoucí Energetických projektů korporátního a municipálního bankovnictví Komerční banky.

Sdílet