6. 6. 2024 Redakce 2 minuty čtení

Jak financovat cirkulární projekty

V rámci Cirkulární akademie otevřela CIRA Advisory veřejnosti webinář o možnostech financování cirkulárních a udržitelných projektů. Je to zásadní téma a účastníci se dozvěděli o aktuálních možnostech jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru.

Jak financovat cirkulární projekty

Jak financovat cirkulární projekty

Portfolio Komerční banky

Zelené portfolio Komerční banky představila specialistka na ESG, udržitelnost a řízení environmentálních a sociálních rizik Eva Chvalkovská. Především velké firmy si žádají o zelený úvěr, kde fungují podobná kritéria jako u zelených dluhopisů splňující mezinárodní normy a žadatel musí prokázat environmentální přínos. Financovány jsou takto například projekty zaměřené na energetická opatření v budovách, cirkulární ekonomiku/odpadové hospodářství, čistou mobilitu nebo obnovitelné zdroje energie (OZE). Banka dále poskytuje tzv. úvěr vázaný na cíle udržitelnosti, kde si firma dává několikaleté závazky na určité cíle udržitelnosti a každý rok vyhodnocuje jejich naplňování. Banka také poskytuje záruky, které mají sice  nižší zajištění úvěru, ale snazší schvalování a jsou například určené i pro sociální podniky (EuroGreen, EuroSocial).

Cirkulární veřejné dotace

Michala Pešková z poradenské firmy MIDA Consulting a zakladatelka projektu Cirkulární dotace vysvětlila důležité dotační pojmy, představila základní požadavky pro žadatele a prošla celý dotační proces (podnikatelský záměr, žádost o dotaci, její vyhodnocení a udržitelnost projektu (ve smyslu, že samotný projekt musí být životaschopný i po vyčerpání dotace). Dále hovořila o třech klíčových oblastech v oblasti dotací: 1) výzkum, vývoj, inovace, 2) výroba, digitalizace a propagace, 3) ekoenergie, úspory a cirkulární ekonomika.

Další grantové příležitosti

Tipy na další grantové příležitosti představil Jakub Masri z Jihomoravské inovační agentury (JIC), zaměřené na podporu implementace cirkulárních řešení. Představil podrobněji projekty Up2Circ, Gemstone, STAGE nebo GreenSME a konkrétní podpořené projekty, jejichž financování přichází ze zdrojů Evropské unie.

A shrnutí nakonec: malé i střední firmy by se měly zaměřit na tvorbu vlastní strategie udržitelnosti, protože jim to může pomoci v získání zelených investic i dotací a určení udržitelného směru podnikání. Také není na co čekat, finanční prostředky vynakládané z EU jsou v tomto rozpočtovém období velké. V neposlední řadě je vhodné zvážit konzultaci s experty nejen v oboru udržitelnosti, ale i dotačních programů.