Re-use centrum jako chytrá cesta nakládání s „odpady“

1. 4. 2021
Doba čtení   1 min
Sdílet

Sběrné dvory jsou plné velkoobjemového odpadu, jako je nábytek či elektrospotřebiče. Mnoho z těchto věcí by přitom mohlo dál sloužit novým majitelům, kteří nemají prostředky na to nakupovat takové věci nové. Jednou z cest, jak usnadnit lidem vybavení domácnosti a jak smysluplně využít odpad, je i re-use centrum.

Re-use centrum jako chytrá cesta nakládání s „odpady“
Re-use centrum vrátí život mnoha věcem, které by jinak skončily na skládce. Foto: Unsplash.com

Re-use centrum je výhodnou možností, jak nakládat s vyřazenými věcmi, které jsou stále funkční, ale skončily by jinak na skládce. Čerpat z něj může jak obec, město či firma, tak samotní občané nebo zaměstnanci. Jedná se o místo, kam mohou lidé odnést věci všeho druhu, a někdo další si je naopak odnést.

Edukace a vytváření nových pracovních míst

Výhodou těchto sběrných míst je nejen snížení odpadu, a s ním i nákladů na jeho odstranění, ale i vytvoření nových pracovních míst, například pro lidi znevýhodněné na trhu práce. Zároveň se jedná i o prostředek edukace občanů a přenastavení vnímání těchto produktů jako věcí s krátkou životností, mnohdy na pár použití.

To, jak centrum funguje v praxi, můžete vidět už nejen na několika místech v Praze, ale i v menších městech po celé České republice. Díky re-use centrům se vrací do oběhu ročně velké množství produktů, které by jinak zdaleka nedosáhly naplnění své maximální životnosti.

Financování re-use centra

Vracení materiálů a věcí do oběhu je také jedním z hlavních témat evropské zelené dohody. Zřízením re-use centra tak obce a města mohou přispět ke splnění závazků, které jsme si jako členská země EU stanovili. Financování re-use centra se částečně vrátí na úsporách za manipulaci s odpadem, kterým by se jinak věci staly. Zároveň je možné využít některý z operačních programů Ministerstva životního prostředí a podpořit realizaci re-use centra dotací.

Sdílet