20. 12. 2021 Redakce 2 minuty čtení

Odpovědné investice jako budoucnost v investování peněz

Výnosnost investice dnes již není jediným stěžejním ukazatelem, o který se investor zajímá. Ekologické smýšlení a odpovědnost vůči ochraně...

Odpovědné investice jako budoucnost v investování peněz

Odpovědné investice jako budoucnost v investování peněz
Zdroj: Zdroj: Unsplash

Co jsou to odpovědné investice?

Odpovědné investice v kontextu politiky EU podporují kritéria pro udržitelné investování (ESG). Jedná se o nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí (E), berou v úvahu sociální oblast (S) a způsoby řízení (G). Jinak řečeno, pomocí kritérií ESG lze investice směřovat do udržitelných aktivit a projektů. Environmentální kritérium zohledňuje například spotřebu energie, nakládání s odpady a s vodou. Sociální kritérium zohledňuje vztahy se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a komunitami v místě působení firmy. Naopak kritérium způsobů řízení hodnotí například vedení společnosti, audity, kontroly a práva akcionářů.

Proč se klade důraz na zhodnocení kapitálu odpovědně a udržitelně?

Odpovědné investice dokáží přesměrovat investice do udržitelných projektů, které podporují cíle SDGs a přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství. Zároveň pomáhají plnit cíle Zelené dohody, která cílí na snížení množství emisí do roku 2030 o 55 % v porovnání s rokem 1990. Aby bylo tohoto cíle dosáhnuto je potřeba realizovat rozsáhlé investice, které povedou ke klimatické neutralitě. Evropská unie tak plánuje mezi lety 2021 až 2030 investovat přibližně 350 miliard Eur ročně, avšak sama na to nestačí. Evropské fondy nejsou schopné zajistit veškeré finanční prostředky k naplnění cílů Zelené dohody, proto hraje finanční sektor v tomto případě klíčovou roli. Ve stručnosti, k dosáhnutí dlouhodobé udržitelnosti je potřeba více směřovat investice do udržitelného podnikání a technologií, které povedou k vytvoření nízkouhlíkového oběhového hospodářství, a proto se čím dál tím více klade důraz na zhodnocení kapitálu odpovědně a udržitelně. 

Možnosti odpovědného investování na trhu

Běžní investoři mají dnes již několik příležitostí k realizaci odpovědného investování. Například lze investovat do podílového fondu ESG, který nabízí každá větší tuzemská banka. Tyto fondy slouží zejména k finanční podpoře udržitelných projektů. Komerční banka možnost investování do ESG fondů nabízí. Jedná se například o: CPR Food For Generations, KBI Water fund, CPR Invest – Climate Action, KBI Global Sustainable Infrastructure Fund.

  Více informací o jednotlivých fondech můžete najít zde.

Jednou z možností odpovědného investování jsou také zelené dluhopisy, které podporují například výstavbu větrných či solárních elektráren, zalesňování a další projekty, které vedou k udržitelnému růstu.  Nedávno zelené dluhopisy vydala například i Evropská unie. Dalším příkladem odpovědného investování mohou být environmentálně orientované penzijní fondy, které poskytují možnost zeleného zajištění na stáří.