8. 6. 2023 Redakce 3 minuty čtení

Cirkulární ekonomika oslovuje firmy všech velikostí. Příklady z praxe ukázala konference Českého cirkulárního hotspotu

Zdá se, že cirkulární ekonomika může být přístupná všem. Přesvědčila nás o tom květnová konference Českého cirkulárního hotspotu v Praze,...

Cirkulární ekonomika oslovuje firmy všech velikostí. Příklady z praxe ukázala konference Českého cirkulárního hotspotu

Cirkulární ekonomika oslovuje firmy všech velikostí. Příklady z praxe ukázala konference Českého cirkulárního hotspotu

Inspirativní prostory Hyb4City v centru Prahy hostily minulý týden zahraniční i domácí experty a expertky, kteří sdílejí vášeň pro cirkulární ekonomiku a ukazují nové příležitosti pro její další rozvoj. „Český cirkulární hotspot vytváří ideální zázemí pro dialog mezi různými profesionály z firem a dalších organizací, kteří se podílejí na rozvoji cirkulární ekonomiky v České republice. Výstupy našich společných pracovních skupin a know-how v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti mezi sebou pravidelně prezentujeme a živě diskutujeme, a to jak formou takovýchto networkingových akcí, tak během webinářů „Hotspot Talks” nebo diskusních fór, popisuje činnost platformy Kristýna Spěváková, vedoucí Českého cirkulárního hotspotu z Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Dopolední část konference účastníkům umožnila dozvědět se více o nové studii INCIEN, Closing the loop on wood. Studie řeší otázku, jak zajistit podmínky pro cirkulárnější hospodaření s dřevem v různých odvětvích a udržitelnější rozvoj dřevozpracujícího průmyslu. Studie byla připravena za podpory Fondů EHP a Norska a hosty dopoledního programu byli norský velvyslanec Victor Conrad Rønneberg a dále odborníci z norského výzkumného institutu pro bioekonomiku (NIBIO) a českého Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Odpolední program konference pak patřil praktickým ukázkám cirkulární ekonomiky ze všech oblastí.

  Podívejte se, o čem je vlastně cirkulární ekonomika.

Cirkulární ekonomika sedí startupům 

Jacco Verstraeten-Jochemsen z nizozemské organizace Circle Economy vysvětlil, jak cirkulární principy aplikovat do praxe velkých firem i startupů. O Circle Economy jsme na tomto webu již psali v souvislosti s jejich pravidelnými zprávami o stavu globální cirkularity neboli Circularity Gap Reports. Tyto globální reporty jsou dnes považovány za jeden z nejdůležitějších zdrojů dat z oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Shrnutí posledního Circularity Gap Report 2023 si můžete přečíst zde.

Na příkladu nizozemského startupu Swapfiets přiblížil Jacco Verstraeten-Jochemsen cirkulární byznys modely, které mění naší lineární ekonomiku. Swaptfies je inovativní koncept postaven na pronájmu jízdních kol za pevný měsíční poplatek. Hlavní myšlenkou je poskytnout uživatelům jednoduchý a pohodlný způsob, jak mít k dispozici kolo bez nutnosti ho vlastnit nebo se starat o jeho údržbu. Mottem startupu je „Nevlastni kolo, raději vlastni celé město”. Swapfiets tedy úspěšně využívá byznys model „produkt jako služba”, v tomto případě „kolo jako služba”.

Cirkularita ve velkých firmách s dopadem na ekonomiku 

Velké firmy nebývají ve změnách byznys modelů tak pružné jako startupy. Přesto mnohé z nich své procesy a produkty dnes obratně mění směrem k větší cirkularitě. Praktickou stránku fungování cirkularity v dřevozpracujícím průmyslu na konferenci představil Jaroslav Nutil, manažer udržitelnosti z Mondi Štětí, největšího výrobce papíru a buničiny na českém trhu. Zavádění cirkulární ekonomiky v Mondi má významný dopad na celou ekonomiku vzhledem k velikosti jejich výroby, která je také nesmírně energeticky náročná. Cirkularitu proto zavádějí komplexně – jak ve výrobě obalových produktů, tak ve svém energetickém mixu. Mondi Štětí má zásadní dopad na recyklační byznys jako takový, jelikož ročně odebírá 60 tisíc tun sběrového papíru, což je téměř 30 % celkového objemu recyklovaného papíru zpracovaného v ČR (v ČR se zpracuje ročně přibližně 220 tisíc tun sběrového papíru).

Maximální efektivity při využívání odpadu se snaží dosáhnout také Škoda Auto, která na konferenci upozornila na fakt, že od roku 2020 už žádný odpad z jejich výroby neodchází na skládky. Až „95 % použitých materiálů v autech je recyklovatelných,” vysvětlil Pavel Grmela, který v automobilce koordinuje udržitelné projekty. V nedávné aktualitě jsme představili nový trend v cirkulární ekonomice – recyklaci teplonosných (chladicích) kapalin a olejů. Kromě Škoda Auto se této problematice intenzivně věnuje i generální partner Českého cirkulárního hotspotu, společnost DAIKIN. Klíčové recyklační iniciativy DAIKINu v této oblasti – platformy Loop a Retradeables – představil Tomáš Habel, manažer udržitelnosti. 

Větší firmy zajímá spojitost mezi cirkulární ekonomikou a ESG

V rámci konference zaznělo i téma ESG, které velké firmy společnosti aktuálně intenzivně řeší. Bezprostředním důvodem je nová povinnost nefinančního reportingu, která se každým rokem rozšiřuje na více firem v EU, aktuálně z 11 000 na 50 000 firem. Jacco Verstraeten-Jochemsen zdůraznil, že cirkulární ekonomika je nezbytnou součástí ESG reportovacích standardů. Radim Petratur z datové společnosti Adastra doplnil, že zásadní roli pro rozběh ESG v organizacích sehraje nastavení sběru ESG dat a digitalizace souvisejících procesů.