9. 8. 2021 Redakce 2 minuty čtení

Jak šetřit zdroje, emise a finance ve stavebnictví: odpovědí je český Rebetong

Enormní produkce stavebních a demoličních odpadů představují významný problém pro přechod českého hospodářství na cirkulární ekonomiku....

Jak šetřit zdroje, emise a finance ve stavebnictví: odpovědí je český Rebetong

Jak šetřit zdroje, emise a finance ve stavebnictví: odpovědí je český Rebetong
Zdroj: Rebetong má nižší uhlíkovou stopu díky náhradě primárních surovin za recyklát a snižování dopravních vzdáleností. Zdroj: SKANSKA

Rebetong odpovídá globálním trendům

 

V Rebetongu totiž přírodní kamenivo nenajdete – místo něj se využívá recyklovaná stavební suť. Klesající zásoby přírodních surovin, které jsou nezbytné pro stavebnictví, jako je např. písek nebo přírodní kamenivo, představují významné riziko pro obor stavebnictví, a to jak na lokální, tak globální úrovni. Skanska je tak první firmou na světě, která využívá ve stavbách beton se 100% obsahem recyklované stavební sutě a nabízí toto know-how jak na tuzemským, tak i na zahraničním trhu. Jedná se o významný krok směrem k dekarbonizaci betonářského průmyslu a zapojení stavebních materiálů do cirkulární ekonomiky.

Rebetong má nižší uhlíkovou stopu, a to nejen díky náhradě primárních surovin za recyklát, ale i díky snižování dopravních vzdáleností, nutných pro vznik tohoto stavebního materiálu. Zdroje pro vznik recyklovaného betonu prakticky existují na lokální úrovni v místech, kde probíhají stavební demoliční a dekonstrukční práce, což znamená posílení cirkulární ekonomiky na lokální úrovni.

Jaké jsou další vlastnosti Rebetongu?

Nedůvěra vůči recyklovaným materiálům je jednou z bariér pro rozvoj cirkulární ekonomiky v mnoha odvětvích, od plastů až po stavebnictví. V případě Rebetongu je tato skepse zbytečná, jelikož materiál splňuje nejpřísnější stavební normy a v některých aspektech dokonce předčí beton klasický.

Rebetong může být využíván v:

  • základových konstrukcích,
  • rodinných a bytových domech,
  • podkladních vrstvách vozovek,
  • chodnících a opěrných stěnách.

 

Rebetong disponuje certifikátem systému řízení výroby č. 204/C6/2019/060-049065 podle STO č. 060-049062 a podnikové normy pro betony C12/12, X0 až C25/30, XC4, XD2, XF1, S1-S4.

Mezi jeho další výhody patří i to, že využíváním Rebetongu lze získat kredity v certifikacích LEED a BREEAM, které se postupně stávají významným trendem ve stavebnictví. Pozitivním aspektem je i snížení nákladů za přepravu a materiály. Rebetong šetří peníze i během svého životního cyklu – díky nižšímu koeficientu tepelné vodivosti oproti klasickému betonu se snižuje energetická náročnost budov.

 

Kde všude v praxi se můžeme s Rebetongem setkat?

Pilotním projektem s využitím Rebetongu se stalo parkourové hřiště v areálu Cukrkandl v pražských Modřanech v roce 2019. Hřiště slouží nejen jako prostor pro volnočasové aktivity, ale také jako výkladní skříň Rebetongu. Rebetong už je však užíván Skanskou i v rezidenčních stavbách – ve vznikající rezidenci Čertův vršek v pražské Libni se tento materiál využil v podkladních betonech a nosných železobetonových stěnách v objemu 1 000 m³, díky čemuž se ušetřilo 2 000 tun přírodního kameniva a 1 600 tun recyklátu bylo využito.

Podpořit Rebetong lze poptávkou a změnou legislativy

Současné české stavební normy jsou poněkud rigidní a reagují pomalu na globální a lokální trendy v oblasti cirkulární ekonomiky a dekarbonizace stavebního průmyslu, i proto Skanska intenzivně jedná s příslušnými ministerstvy o vydání nových stavebních norem, které by ve vyšší míře podpořily rozvoj a využití takových inovativních materiálů, jako je Rebetong. V situaci, kdy se v České republice současným tempem spotřeby dojdou zdroje přírodního kameniva v roce 2062 a žádný nový lom se neotevřel za posledních 34 let, využití materiálů se 100% obsahem recyklátů není trendem, ale nutností.