11. 6. 2024 Redakce 3 minuty čtení

Diverzita na pracovišti: Klíč k udržitelnosti a růstu

V dnešním propojeném světě nabývá diverzita na pracovišti na čím dál větší důležitosti. Firmy, které se zaměřují na budování inkluzivního prostředí, kde se cítí vítáni a respektováni lidé s různorodým etnickým, kulturním, genderovým a jiným zázemím, těží z mnoha aspektů. Diverzita přináší nejen morální a etické benefity, ale je také klíčovým faktorem pro dosažení udržitelného růstu a prosperity firem a celé ekonomiky.

Diverzita na pracovišti: Klíč k udržitelnosti a růstu

Diverzita na pracovišti: Klíč k udržitelnosti a růstu
Zdroj: designed by freepik

Proč je diverzita důležitá?

  • Rozmanitost myšlenek a perspektiv: Diverzní týmy jsou kreativnější a inovativnější díky širšímu spektru nápadů a zkušeností, které do řešení problémů a rozhodování vnášejí jejich členové. To vede k efektivnějšímu fungování firmy a lepším výsledkům.
  • Zvýšená produktivita a loajalita: Zaměstnanci, kteří se cítí v práci respektováni a oceňováni za své jedinečné přínosy, jsou produktivnější, motivovanější a méně náchylní k odchodu z firmy.
  • Lepší pochopení trhu: Diverzní firmy lépe chápou potřeby a preference svých zákazníků, jelikož jejich vlastní týmy odrážejí rozmanitost společnosti. To jim umožňuje lépe cílit své produkty a služby a budovat silnější vztahy se zákazníky.
  • Posílení globální konkurenceschopnosti: V globalizovaném světě je diverzita klíčová pro firmy, které chtějí uspět na mezinárodních trzích. Schopnost efektivně spolupracovat s lidmi z různých kultur a prostředí je nezbytná pro budování globálních partnerství a expanzi na nové trhy.

Výzvy diverzity a inkluze

Budování inkluzivního pracovního prostředí, kde se cítí vítáni a respektováni všichni, není vždy snadné. Firmy se musí vypořádat s řadou výzev, jako jsou:

Stigmatizace a předsudky: Negativní stereotypy a diskriminace na základě rasy, pohlaví, sexuální orientace, postižení či jiných faktorů mohou vést k vyloučení a marginalizaci určitých skupin zaměstnanců.

Menšinový stres: Lidé z menšinových skupin často zažívají stres a úzkost v důsledku diskriminace, předsudků a izolace. To může negativně ovlivnit jejich psychickou pohodu, produktivitu a celkovou spokojenost v práci.

Nedostatek reprezentace: Vedení firem a pozice moci často nebývají zastoupeny poměrně dle zastoupení menšin v populaci. To může vést k tomu, že potřeby a perspektivy menšinových skupin nejsou dostatečně zohledňovány v rozhodování firmy.

Humánní geografie: Je to vědecká disciplína, která zkoumá vztahy mezi lidmi a jejich prostředím se zvláštním zaměřením na kulturní a sociální aspekty. V kontextu pracovního prostředí humánní geografie analyzuje, jak různé kulturní a sociální faktory ovlivňují interakce na pracovišti. To zahrnuje zkoumání, jak geografické umístění firmy, demografické složení pracovní síly a kulturní rozdíly ovlivňují pracovní dynamiku. 

Jak firmy mohou budovat diverzitní a inkluzivní pracoviště

Existuje mnoho kroků, které firmy mohou podniknout k budování diverzitního a inkluzivního pracovního prostředí:

  • Zavedení politik inkluze a diverzity: Firmy by měly jasně definovat své postoje k diverzitě a inkluzi a zavést politiky, které tyto postoje prosazují. To zahrnuje zákazy diskriminace, podporu rovných příležitostí a vytváření inkluzivního firemního klimatu.
  • Vzdělávání a osvěta: Zaměstnanci by měli být vzděláváni o problematice diverzity a inkluze, aby se naučili rozpoznávat a odstraňovat předsudky a stereotypy. To může zahrnovat workshopy, tréninky a kampaně na podporu inkluze.
  • Podpora menšinových skupin: Firmy by měly zavést programy a iniciativy, které podporují menšinové skupiny a pomáhají jim dosáhnout plného potenciálu. To může zahrnovat mentoringové programy, stipendijní programy a programy pro rozvoj kariéry.
  • Vytváření inkluzivního firemního klimatu: Firmy by měly usilovat o poskytování bezpečného prostoru pro otevřenou komunikaci. Zaměstnanci by se měli cítit komfortně, když mohou sdílet své myšlenky a pocity bez obav z diskriminace nebo odvetných opatření.

Odhaduje se, že diverzifikace pracovního prostředí v České republice může mít značný ekonomický potenciál a mohla by zvýšit roční HDP o 0,5 % až 1 % ročně, což by mohlo znamenat navýšení o desítky miliard korun.

Zprávy od McKinsey ukazují, že firmy s vyšší diverzitou mají vyšší pravděpodobnost nadprůměrné ziskovosti. Například společnosti s vysokou genderovou diverzitou na výkonných pozicích mají o 25 % vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou nadprůměrné ziskovosti, zatímco firmy s vysokou etnickou a kulturní diverzitou na vedoucích pozicích vykazují až o 36 % vyšší pravděpodobnost nadprůměrné profitability.​

Celý rozhovor z podcastu LOOPA na toto téma si můžete poslechnout zde: https://www.ciraa.eu/diverzita-na-pracovisti/