11. 8. 2023 Redakce 2 minuty čtení

5 kroků, jak efektivně nakládat s bioodpadem ve firmě

V tomto článku si představíme způsoby, jak lze nakládat s bioodpadem vznikajícím ve firmách.

5 kroků, jak efektivně nakládat s bioodpadem ve firmě

5 kroků, jak efektivně nakládat s bioodpadem ve firmě
Zdroj: Jak nakládat s bioodpadem ve firmě, Zdroj: Lenka Dzurendova

1. Nastavte si systém sběru odpadu

Prvním krokem k efektivnímu nakládání s odpadem ve firmě je zavedení systému na sběr a selekci odpadu. V pracovním prostředí vytvořte dostatečný počet oddělených kontejnerů na bioodpad. Tyto kontejnery mohou být v blízkosti kuchyně nebo jídelny, kde vzniká největší množství bioodpadu. Zvažte také samostatný sběr kávové sedliny, která je cenným zdrojem do zahrady nebo na výrobu kosmetiky.

  Kosmetiku z kávové sedliny vyrábí pomocí kaskádové recyklace například společnost Nafigate.

2. Kompostujte

Pokud to okolnosti a prostředí dovolují, zvažte zavedení kompostování ve firmě. Na zelenou plochu v polostínu lze umístit venkovní uzavřený kompostér, do vnitřních prostor lze pak doporučit vermikompostér. Sesbíraný biologický materiál lze tímto způsobem kompostovat a využít jako přírodní hnojivo pro okolní zahradu nebo květinové aranžmá. Firemní kompostování se může stát i příležitostí pro sblížení kolektivu. Blíže se touto problematikou zabývá například Kokoza

  Inspirujte se Pražskou tržnicí, kde ke zpracování bioodpadu používají kompostovací zařízení Rocket.

3. Spolupracujte se svozovou společností

Pokud není možné zavést kompostování přímo ve firmě, lze sjednat pravidelný odvoz nasbíraného organického materiálu svozovou společností. Tyto společnosti bioodpad odvezou do specializovaných zařízení, nejčastěji do kompostárny nebo bioplynové stanice

  Se svozem kávové sedliny vám mohou pomoci chytré koše společnosti ReKáva.

4. Vzdělávejte zaměstnance

Informovaný zaměstnanec je klíčový pro úspěšné nakládání s bioodpadem ve firmě. Zajistěte, aby všichni zaměstnanci byli informováni o významu a způsobu třídění bioodpadu. Toho lze dosáhnout interním workshopem nebo infografikou umístěnou v blízkosti sběrných kontejnerů. 

5. Měřte výsledky

Sledujte množství produkovaného bioodpadu ve firmě. Vyhodnocení systému na sběr bioodpadu umožní identifikovat potenciální problémy a najít prostor pro zlepšení nebo nové přístupy. Stanovte si cíle a sledujte, jak firma postupuje směrem k udržitelnějšímu řízení bioodpadu.

Jaké má třídění bioodpadu výhody?

35 % odpadu ve sběrných směsných nádobách je tvořeno biologicky odbouratelným materiálem. Bioodpad vyhozený do směsného komunálního odpadu končí ve spalovnách nebo na skládkách, čímž ztrácí svou hodnotu. Na skládkách se navíc dále rozkládá za vzniku značného množství skleníkových plynů, a tím přispívá ke klimatické krizi. 

Zavedení systému pro sběr bioodpadu pozitivně ovlivňuje nejen životní prostředí, ale i samotnou firmu. Zaváděním ekologických opatření, jako je sběr bioodpadu, se firma prezentuje jako společensky odpovědná organizace, která dbá na své okolí a na potřeby budoucích generací. Tento přístup může pomoci posílit vztahy s komunitou, získat loajální zákazníky a přilákat nové zaměstnance, kteří se chtějí identifikovat s hodnotami firmy.

Zpracování bioodpadu může firmě také pomoci snížit náklady na svoz komunálního odpadu. Zároveň vzniklý kompost šetří finanční prostředky na nákup komerčních hnojiv. Biologický „odpad” se také může stát vstupní surovinou pro další výrobu a potenciálně novou obchodní příležitostí.