5 principů cirkulárního designu

4. 1. 2022
Doba čtení   4 min
Sdílet

Asi každý už dnes ví, že situace na naší planetě je alarmující. Jak už jsme zmínili v předchozím článku o cirkulárním designu, volba designu produktů a služeb hraje v našem životním prostředí významnou roli. Kromě toho, že se designéři zaměřují na kvalitu uživatelského zážitku, v cirkulárním myšlení berou v úvahu také celý systém, který uživatele obklopuje.

5 principů cirkulárního designu
Kožené boty pro děti výhradně z kožených zbytků, zdroj: Thomasleech

Hlavní otázky, které tento způsob tvorby vyvolává, jsou následující: Jaké materiály a druhy energií použít? Jaký výrobní proces a distribuci zvolit? Pro jaké použití? A především, co se s produktem nebo službou stane na konci životního cyklu? Cirkulární design se řídí několika principy. Zde jsme vybrali ty nejdůležitější z nich, včetně ukázek z praxe.

 

1. Přednostní využití snadno dostupných zdrojů nebo odpadu

To umožňuje minimalizovat spotřebu energie spojenou s těžbou, dodávkami a výrobními procesy a snížit množství skutečného odpadu. Výrobce proto sleduje a tvoří ze zdrojů, které má k dispozici. Přesně toto dělá například společnost Shoey Shoes, značka, kterou vytvořil student Royal College of Art, Thomas Leech. Vyrábí kožené boty pro děti výhradně z kožených zbytků. Výrobci tradičně stříhají díly obuvi z velkých archů látky, což je proces, při kterém zhruba 30 % materiálu přijde nazmar. Leech využívá tyto zbytky látek z módního průmyslu a vyvinul řadu dětských bot, které lze snadno rozebrat a znovu použít nebo zrecyklovat. Tento přístup k opětovnému použití je potenciálním řešením pro udržitelnou výrobu dětské obuvi, protože Leech zdůrazňuje, že „dětská noha roste každé tři měsíce o půl velikosti boty, takže boty obvykle vyrostou dříve, než se opotřebují.“

 

2. Snaha o výběr správných materiálů a konstrukce

Jaké materiály použít, je klíčové z hlediska jejich dopadu na životní prostředí. Pro skutečnou udržitelnost je třeba hledat ty, které mají co nejmenší dopad na životní prostředí. Zároveň je také potřeba snížit odpad na minimum a zajistit, že při výrobě nedochází k poškozování životního prostředí například použitými chemikáliemi. Jeden příklad, který pomáhá účelnosti výrobku a zároveň je šetrný k přírodě, je pěna Bloom Foam. Jedná se o pružnou pěnu s příměsí biomasy z řas, které se získávají v Číně a ve Spojených státech. Přímo samotný výrobní proces pěny přispívá k vyčištění a obnově přírodních biotopů, které jsou invazivními řasami zamořeny. Tato pěna je použita v podrážkách bot nové kolekce H&M Conscious Exclusive. Výroba jednoho páru sandálů s touto pěnovou vložkou umožňuje navrácení 112,5 litrů čisté vody zpět do přírody.

Boty vyrobené z pěny Bloom, zdroj: Vivobarefoot

 

3. Hledání trvanlivosti, opravitelnosti nebo opětovného využití

V dnešní lineární ekonomice je bohužel zcela běžnou praxí, že výrobci úmyslně zabudovávají do produktů různé mechanismy, aby dlouho nevydržely, nebo aby se rychleji opotřebovaly. Při navrhování se tak nebere ohled na to, co se stane, až se výrobek porouchá. Když se to stane, je buď finančně neúnosné jej opravit, nebo je jednoduše neopravitelný. Výsledkem jsou stále rostoucí gigantické skládky na různých místech planety.

Nábytkářský velikán IKEA přišel s nápadem dát nábytku druhý život. Jedná se o službu, která zákazníkům umožní prodat nábytek IKEA, který již nevyužívají nebo nepotřebují. Takový nábytek mohou lidé nabídnout na stránce www.druhyzivotnabytku.cz, kam nahrají fotografie výrobku a popíšou jeho aktuální stav. Přímo zaměstnanci IKEA pak na základě svých zkušeností s prodejem nábytku navrhnou cenu, za kterou nábytek prodají. Zákazník dostane refundační kartu s částkou ve výši prodejní ceny nábytku, kterou může použít při dalším nákupu v IKEA.

 

4. Recyklace a snaha o minimalizaci odpadu po celou dobu životnosti výrobku

V ideálním světě cirkulárního designu by žádný odpad neexistoval, nebo by se použité výrobky, které již dosloužily, vracely celé zpět do ekosystému, aniž by měly škodlivý dopad na životní prostředí. Příkladem může být tričko Freitag, které je celé vyrobeno z biologicky rozložitelných vláken a po zakopání do země se rozloží během několika měsíců, aniž by poškodilo půdu. Česká společnost ERC-TECH ale celý tento princip posunula na novou úroveň. Vyrábí totiž beton ze stavebně demoličních odpadů, převážně z betonu, cihel, dlažeb, keramiky, sanitárních výrobků a dalších stavebnin. Přetváří tedy odpad na nový stavební materiál.

  Přečtěte si více o recyklovaném betonu v designu zde.

5. Neustálé vyhodnocování a vylepšování procesů

Proudění surovin, použití výrobků nebo chování uživatelů se mohou měnit v závislosti na úpravách návrhu, a proto je důležité je integrovat, aby se zlepšila uživatelská zkušenost a vytvořily se nové kontinuální hodnotové smyčky. Pokud se chystáte jít cestou cirkulárního designu, je vhodné vždy začít zamyšlením nad používaným materiálem, celým procesem výroby a potřebnými zdroji. V těchto oblastech se většinou vždy najde pár míst, jak se přiblížit udržitelnosti. Ideálem by poté bylo zakomponovat prvky konstrukce pro trvanlivost produktů a zamyslet se nad poskytováním servisu, dále také vyřešit konečnou fázi výrobků a případnou recyklaci.

Každá environmentálně zodpovědná firma by se měla vrátit ke svým základním hodnotám, aby mohla vytvořit strategii, která bude mít co nejpozitivnější dopad a úspěšně sladí ekonomickou prosperitu s regenerací ekosystémů.

 

 

 

Sdílet