8. 3. 2021 Redakce 2 minuty čtení

Bioplynová stanice zpracuje odpady, které jinde nemají využití

Bioplynové stanice mohou přeměnit obtížně zpracovatelné odpady organického původu na bioplyn, který je obnovitelným a čistým zdrojem.

Bioplynová stanice zpracuje odpady, které jinde nemají využití

Bioplynová stanice zpracuje odpady, které jinde nemají využití
Zdroj: Bioplyn vyrobený z biomasy je možné využít i v městské hromadné dopravě. Foto: Indian Biogas Association

Za výrobou bioplynu stojí bakterie

Bioplynová stanice je zařízení, ve kterém se pomocí bakterií zpracovává biomasa. Ta se v reaktoru zahřeje a bakterie ji bez přístupu vzduchu začnou rozkládat. Výsledkem procesu je bioplyn a digestát. Bioplyn se dá dále využít na výrobu tepla a energie nebo jako palivo. Digestát jako skvělé hnojivo

Odpad jako vstupní surovina

Vstupní surovinou mohou být jakékoliv organické materiály. Ideální je, pokud se použijí ty, které by se nedaly využít jinak – bioodpady z gastronomických provozů a domácností, čistírenské kaly či výkaly zvířat nebo zbytková biomasa ze zemědělské výroby. Ve většině bioplynových stanic tomu tak ale zatím není. 

Není bioplynka jako bioplynka

Až do roku 2020 rozlišoval Energetický regulační úřad v Česku dva druhy bioplynových stanic – zemědělské a odpadové. Oba druhy měly nárok na provozní podporu. Pro zemědělské bioplynové stanice však byla určena vyšší podpora, takže neměly motivaci zpracovávat odpady. A tak se pro produkci bioplynu používaly cíleně pěstované energetické plodiny jako je řepka či kukuřice, což ve výsledku vůbec ekologické nebylo. Energetické plodiny zabírají místo plodinám určeným ke konzumaci. Navíc je na jejich výrobu a zpracování potřeba velké množství vstupů: od hnojiv a pesticidů až po ropu k pohonu traktorů. Pravidla se ale naštěstí změnila a zemědělské stanice už mohou využívat bioodpady, aniž by podporu ztratily.

Aby bioplynová stanice mohla bioodpady přijímat, musí svůj provoz vybavit zařízením, které je zbaví nečistot a zajistí tzv. hygienizaci – zahřátí substrátu na 70 °C po dobu alespoň jedné hodiny. Hotový bioplyn se pak může spálit v kogenerační jednotce a vyrobit teplo a energii. Nebo se může stlačit (ale na to je potřeba další technologie) a využít jako palivo. A to jak pro zemědělská vozidla, tak třeba pro autobusy městské hromadné dopravy. 

Více o využití bioplynu jako paliva v dopravě si můžete přečíst v tomto článku

Výhody odpadové bioplynové stanice

  • Environmentální udržitelnost – z obtížně zpracovatelného odpadu vytvoří bioplyn a kvalitní hnojivo

  • Příjmy – jak z vyrobeného tepla, energie či paliva tak ze zpracování bioodpadu

  • Dlouhodobá perspektiva – dá se předpokládat, že poptávka po zpracování bioodpadu poroste kvůli zdražování skládkování

  • S dotacemi může mít investice dobu návratnosti okolo 5 až 7 let

Nevýhody odpadové bioplynové stanice

  • Vyšší investiční náklady při budování než u zemědělské bioplynky dané nutností hygienizace odpadu

  • Malá informovanost producentů bioodpadu, která může vést ke komplikacím se získáváním dostatečného množství vstupních surovin

  • Složitější povolovací proces – lidé nerozumí tomu, co odpadová bioplynová stanice je a můžou se proti jejímu vzniku v blízkosti svého bydliště bránit

Všechny výše nevýhody jsou spíše výzvy, které je potřeba v nejbližších letech překonat, aby se obtížně zpracovatelný odpad měnil na užitečný a ekologický zdroj paliva a nekončil bez užitku na skládkách. 

Pokud vás zajímají další způsoby, jak měnit odpady na zdroje, přečtěte si další články ze sekce odpady.