17. 2. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Circularity Gap Report 2023 – jaké poznatky přináší nejdůležitější zdroj dat z oblasti cirkulární ekonomiky?

Cirkulární principy hospodaření s materiály zásadně přispívají v boji proti klimatické změně - pomohou totiž udržet růst globální teploty...

Circularity Gap Report 2023 – jaké poznatky přináší nejdůležitější zdroj dat z oblasti cirkulární ekonomiky?

Circularity Gap Report 2023 – jaké poznatky přináší nejdůležitější zdroj dat z oblasti cirkulární ekonomiky?
Zdroj: Zdroj: Unsplash, John Schnobrich

Předchozí čtyři Circularity Gap Reports: náš „cirkulární deficit” roste raketovým tempem

V předchozím článku jsme vysvětlili, co jsou zprávy Circularity Gap Reports a v čem spočívá jejich zásadní význam pro měření globálního pokroku v oblasti cirkulární ekonomiky. Předchozí Circularity Gap Reports za období 2019–2022 ku příkladu jasně ukázaly, jak rapidně roste globální tempo spotřeby materiálů. V období pěti let od přijetí Pařížské dohody (2016) do přijetí Glasgowského paktu o klimatu (2021) bylo vytěženo o 70 % více primárních materiálů, než je aktuální biokapacita Země (pro vysvětlení pojmu biokapacita viz také předchozí článek). A toto tempo dále roste. Tempo růstu tzv. lineární spotřeby (vyrobit – použít – vyhodit) lze ukázat i v jiné, velice markantní perspektivě – během období šesti let tvorby globálních zpráv Circularity Gap Report ekonomika vytěžila a využila více než v celém 20. století. Dle dat z roku 2020 se jen přibližně 8,6 primárních materiálů vrací zpět do ekonomického života. Přes 90 % materiálů se po spotřebě produktu stává odpadem bez dalšího využití.

A co říká Circularity Gap Report 2023?

Dle posledního „Gap Reportu” je globální ekonomika nyní pouze ze 7,2 % cirkulární (což je o více jak 1 % nižší oproti datům z roku 2020). V důsledku tempa spotřeby materiálů, které jsme popsali výše, je cirkulární deficit zatím rok od roku horší. Studie dále tvrdí, že přijetí cirkulárních modelů by mohlo snížit globální poptávku po těžbě primárních materiálu asi o jednu třetinu. Toto snížení počítá hlavně s eliminací fosilních paliv – zejména uhlí – a rapidním snižováním poptávky po základních stavebních minerálech, jako je písek a štěrk. Další klíčové body letošního Circularity Gap Reportu 2023 si můžete přečíst v samotném reportu, který je zdarma ke stažení na stránkách Circularity Gap World.

Závěr – jaké je hlavní poučení ze zpráv Circularity Gap Report 2023?

Circularity Gap Report 2023 dokládá naléhavou potřebu podporovat účinnější využívání zdrojů a potřebu snižovat naši závislost na neobnovitelných zdrojích energie a materiálech. Řešením je co nejrychlejší přechod na cirkulární modely v ekonomice. Cirkulární modely mají pro podniky mnoho výhod. Jak je zavádět?

Mnoho konkrétních příkladů z praxe naleznete v případových studiích na tomto webu.

  Mnoho konkrétních příkladů z praxe naleznete v případových studiích na tomto webu.