10. 10. 2022 Redakce 1 minuty čtení

Cirkulární principy umožňují dekarbonizovat stavebnictví i automobilový průmysl

Ke své výrobě potřebují stavebnictví a automobilový průmysl velké množství hliníku, oceli, plastu a cementu, které stojí až za 65 % veškeré...

Cirkulární principy umožňují dekarbonizovat stavebnictví i automobilový průmysl

Cirkulární principy umožňují dekarbonizovat stavebnictví i automobilový průmysl
Zdroj: Zdroj: Unsplash, Anthony Fomin

Automobilový průmysl lze dekarbonizovat repasováním nebo sdílením aut

Automobilový průmysl spotřebuje na svou výrobu až 25 % veškeré evropské spotřeby hliníku a 12 % oceli. Studie INCIEN však ukazuje, že zavedení cirkulárních principů do automobilového průmyslu může snížit emise CO2 vyprodukované tímto sektorem až o 70 %, a to do roku 2050.

Největších změn lze dosáhnout na straně poptávky, a to odlehčováním a zmenšováním vozidel. Dále také prodloužením životnosti aut a rozšířením konceptu sdílených vozidel, tzv. car sharingu. Na straně výrobců aut představují nejefektivnější kroky dekarbonizace repasování aut a jejich opětovné použití. Velký potenciál je také v recyklaci materiálů z vysloužilých automobilů, které mohou sloužit pro výrobu nových vozů, jak nyní testují v recyklační továrně Renault Trucks.

Dekarbonizace stavebnictví spočívá v inovativním designu budov a prodloužení jejich životnosti

Stavebnictví spotřebuje až 50 % všech vytěžených materiálů a zároveň vyprodukuje až 35 % veškerého odpadu v Evropě. Principy cirkulární ekonomiky by umožnily snížit produkci CO2 tohoto odvětví až o 35 % do roku 2050. Na straně nabídky se dle studie jedná především o recyklaci stavebních materiálů po skončení jejich životnosti, zejména oceli a betonu. Další variantou je nahrazení těchto materiálů dřevem.

Na straně poptávky by se mělo jednat především o aplikování inovativních designů a používání odlehčených materiálů a konstrukcí. Klíčem k dekarbonizaci stavebnictví je také intenzivnější využití budov a prodloužení jejich životnosti renovací či modularitou jednotlivých částí. Důležité je také opětovné použití stavebních materiálů a prefabrikace.