16. 8. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Co přináší městské zemědělství samosprávám?

S rostoucí urbanizací je zemědělství ve městech a obcích stále oblíbenější aktivitou. O čem všem je tedy městské zemědělství a jaké další výhody městům poskytuje?

Co přináší městské zemědělství samosprávám?

Co přináší městské zemědělství samosprávám?
Zdroj: Co přináší městské zemědělství samosprávám?, Zdroj: Kenny Eliason

Do městského zemědělství se mohou zapojit jednotlivci, firmy i místní samosprávy

Městské zemědělství má mnoho podob, od jednoduchých variant, jakým je například pěstování květin v truhlících na balkonech přes zelené střechy a střešní zahrady na administrativních budovách až po městské komunitní zahrady a farmy. Aktivně se mohou do konceptu městského zemědělství zapojit i města a obce, a to podporou a iniciováním těchto aktivit. Jedním z prvních kroků, jak rozvíjet městské zemědělství ze strany municipalit, může být například podpora tzv. urbaního sadovnictví, tedy pěstování ovoce a ovocných stromů v parcích a na veřejných pozemcích.

  Na zelenou střechu vsadili i ve Flight Parku Javorový.

Inspirovat se mohou městské části v konkrétních projektech napříč Českou republikou. Zelenou střechu včetně expozice rostlin vypěstovalo na své budově například Národní zemědělské muzeum. Zajímavým projektem je i zelená střecha administrativní budovy DRN poblíž Národního divadla, kde rostliny kvetou i na fasádě domu. Přes mapu komunitních zahrad lze dohledat projekty městského komunitního zahradničení napříč celou republikou. Podporu města má například oblíbená komunitní farma MetroFarm v pražských Holešovicích a Jinonicích. Urbaní sadovnictví a extenzivní ovocnářství pro změnu propaguje aktivně potulný sadař Dominik Grohmann.

Městské zemědělství pečuje o krajinu i místní společenský život

Kromě zvýšení počtu zelených ploch v obcích s sebou přináší městské zemědělství řadu dalších výhod. Tím může být nejen snížení znečištění vzduchu a eliminace tzv. tepelných ostrovů, ale tento přístup k péči o krajinu může také zvýšit přirozenou biodiverzitu ve městech. Místní zahrady a sady totiž poskytují přístřeší ptakům, hmyzu a dalším volně žijícím živočichům. Zemědělství ve městech je rovněž smysluplným způsobem, jak naložit s opuštěnými pozemky.

V neposlední řadě nabízí městské zemědělství samosprávám efektivní cestu, jak aktivně rozvíjet společenský život v místních komunitách. Městské parky, sady a komunitní zahrady se totiž mohou stát místem společného setkávání, kulturních akcí a smysluplného trávení volného času. Městské zemědělství je tedy způsobem, jak vrátit život do měst a obcí a zlepšovat pohodu a zdraví jejich obyvatel.