18. 6. 2024 Redakce 2 minuty čtení

Udržitelná budoucnost: Recyklace vod z městských bazénů

Voda je klíčovým zdrojem, jehož efektivní využívání a recyklace nabývají na důležitosti v kontextu globálních klimatických změn a rizik spojených se suchem. Recyklace bazénových vod nabízí městům a jiným provozovatelům veřejných bazénů, aquaparků, koupališť a wellness center nejen ekonomické, ale i ekologické přínosy. Proč recyklovat vodu z bazénů, jaký to má význam a jaké jsou možnosti, to se dozvíte v tomto článku.

Udržitelná budoucnost: Recyklace vod z městských bazénů

Udržitelná budoucnost: Recyklace vod z městských bazénů
Zdroj: designed by freepik

Proč recyklovat vodu

Recyklace vody z městských bazénů se stává vedle recyklace šedé vody a využívání dešťové vody jedním z nástrojů šetrného vodního hospodářství. Městské bazény spotřebovávají velké množství vody, která může být po vhodné úpravě opětovně využita. 

Voda potřebná k naplnění bazénu závisí na jeho objemu. Například velký olympijský bazén (50 × 25 × 2 metry) potřebuje přibližně 2 500 kubických metrů vody. Během provozu se voda doplňuje kvůli odparu, stříkající vodě a odčerpávání pro údržbu. Odhaduje se, že denní doplňování může být mezi 1–5% objemu bazénu. Pro středně velký bazén to může být 3,75 až 18,75 kubických metrů vody denně. Voda v bazénech je neustále filtrována a chemicky upravována (chlorace, pH regulace atd.) k udržení kvality vody. Celková výměna vody v bazénu se provádí méně často.
Recyklace bazénových vod má významný ekologický přínos. Snižuje se potřeba čerpání nové vody z přírodních zdrojů, což je klíčové zejména v oblastech s omezenými vodními zdroji. Navíc se snižuje množství chemikálií a nečistot, které by jinak skončily v odpadních vodách. Městské bazény se tak mohou stát příkladem udržitelného hospodaření s vodními zdroji a inspirací pro další oblasti veřejného života. Praxe recyklace bazénových vod je populární například v Barceloně, tyto praktiky se zavádějí hlavně v důsledku rozsáhlého sucha.

Možnosti využití recyklované bazénové vody

Voda z bazénů obsahuje různé chemikálie a nečistoty, které je nutné odstranit, aby mohla být bezpečně znovu použita, například k zavlažování městské zeleně nebo čištění ulic. Jedním z dodavatelů tohoto řešení je například společnost ASIO, která u své technologie využívá kombinaci mechanického a chemického čištění. 

Recyklovaná bazénová voda nabízí široké spektrum využití. Jde ji znovu využít i jako vodu do veřejných bazénů, pokud jsou splněny normy a předpisy, aby byla zajištěna bezpečnost a hygiena pro všechny uživatele. Normy a předpisy pro recyklaci bazénové vody ve veřejných bazénech se mohou lišit podle regionu, ale obecně se řídí vyhláškou č. 238/2011 Sb a vyhláškou č. 252/2004 Sb. 
Jedním z nejčastějších způsobů využití recyklované vody z veřejných bazénů je zavlažování městských parků a zeleně. Dále může být tato voda použita pro čištění městských ulic a veřejných prostranství. Recyklovaná voda je také vhodná pro splachování toalet v městských budovách a veřejných zařízeních či k naplnění požárních nádrží a hydrantů.

Ekonomické přínosy a výzvy recyklace vod z městských bazénů

Investice do recyklačních technologií mohou přinést provozovatelům veřejných bazénů, aquaparků, koupališť a wellness center výrazné úspory. Náklady na vodu se snižují díky opětovnému využití bazénové vody, což zároveň snižuje poplatky za odvod odpadních vod.

U každého projektu je však vhodné vypočítat ekonomickou návratnost investice. Nutné je počítat i s tím, že systém vyžaduje pravidelné monitorování a údržbu, aby byly zajištěny všechny zdravotní a bezpečnostní normy.