9. 7. 2022 Redakce 3 minuty čtení

Firmy, které otevírají trend znovuvyužití zbytkových surovin a sklízí úspěchy

V Česku dnes působí celá řada inspirativních firem – od nadnárodních přes rodinné firmy až po začínající startupy – které vzali za své...

Firmy, které otevírají trend znovuvyužití zbytkových surovin a sklízí úspěchy

Firmy, které otevírají trend znovuvyužití zbytkových surovin a sklízí úspěchy
Zdroj: Zdroj: Pexels. com

Tvůrci trendu využití kávové sedliny

Těžko bychom hledali více podceňovanou zbytkovou surovinu než je kávová sedlina. Dle obecných odhadů se vypitím jednoho hrnku kávy zužitkuje přibližně jenom jedno procento namleté kávy. Zbylých 99% kávy v podobě kávové sedliny končí obvykle ve směsném odpadu. A to navzdory obrovskému potenciálu jejího druhotného využití.

V jiných zemích Evropy je trend recyklace kávové sedliny už znatelný. Pro dobrou ilustraci trendu poslouží německý Kaffeeform (termo hrnky z kávové sedliny a biopolymerů), či značky Kaffe Bueno a Upcircle Beauty využívající kávovou sedlinu v kosmetice.

A jak se rozvíjí trend recyklace kávové sedliny u nás?

První úspěšnou vlaštovkou na našem trhu v oblasti recyklace kávové sedliny je Biopekárna Zemanka. Její novinka – sušenky z kávové sedlinyje evropským unikátem. A zároveň inspirativní ukázkou spolupráce při tvorbě cirkulárních inovací napříč sektory – unikátní sušenky vznikli na základě spolupráce Biopekárny Zemanka se společností IKEA, mamacoffee a Costa Coffee. Z desítek kilogramů kávové sedliny, se stává každý měsíc cenná surovina pro pečení chutných sušenek.

Problematiku kávové sedliny tento rok (2022) velmi originálně a komplexně uchopil pražský startup ReKáva. Parta mladých eko-nadšenců na čele s Janou Šrámkovou buduje funkční ekosystém lokálního sběru a následné recyklace kávové sedliny. Kávovou sedlinu sbírají z firem či kaváren pomocí unikátní technologie smart košů a distribuují zpět, odkud pochází – do půdy, např. v komunitních zahradách v Praze. Jejich dalším originálním produktem jsou pak Growkity – stylové „minizahrádky“ v krabičce na domácí pěstování hlívy ústřičné se substrátem z – hádáte správně – kávové sedliny.  Za svůj projekt získali ocenění v rámci letošní soutěže startupů Nakopni Prahu

Nové cesty využití kávového odpadu otevírá také česká eko-značka Binchio, která využívá recyklovanou a sušenou kávovou sedlinu jakožto klíčovou ingredienci pro výrobu ekologických mýdel v biokvalitě či cirkulárních kávových svíček.

Světová technologie využití gastroodpadu vznikla v Česku

Mezinárodně oceňovaná česká firma Nafigate Corporation se postarala o tolik potřebnou inovaci v oblasti využití gastroodpadu. Její technologie Hydal umí proměnit použitý fritovací olej na rozložitelný bioplast. Jde o první technologii na světě používající přírodní odpadní olej k výrobě biopolymeru.  Produkt má širokou aplikaci napříč odvětvími, např. v kosmetice, zemědělství a výrobě obalových materiálů.

Využití recyklovaných plastových zbytků

Česká firma Plastia vyrábí pěstitelské a zahradnické výrobky s využitím recyklovaného plastu. Jejich výroba průměrně  generuje 7 – 10 % odpadních zbytků. Tyto zmetky se nevyhazují, ale podrtí a vstupují opět do výrobního procesu ve formě regranulátu. V množství  15 – 20 % doplňují primární materiál. V portfoliu značky Plastia najdete výrobky (např. vložky do samozavlažovacích květináčů a vybrané varianty zimních hrabel), kde podíl regranulátu dosahuje až 100 %.

Podobně si počíná společnost Stabilplastik, která recykluje plasty pro výrobu kvalitních plastových palet. Ty vznikají ze 100 % recyklovaného plastu. Navíc, veškerá výroba je bezodpadová, protože výrobní plastový odpad je znovu vrácen do výroby. Cyklus výrobků je uzavřený, jelikož samotné produkty jsou 100% recyklovatelné a firma Stabilplastik je navíc schopna zajistit jejich opětovné využití.

Využití stavebních zbytků s českým patentem 

V této oblasti určuje trend stavební společnost Skanska, která efektivně nahrazuje prvotní suroviny – přírodní kamenivo a písek – svým recyklovaným betonem. Rebetong je vyráběný až ze 100% recyklované stavební suti pomocí české patentované technologie Erc-Tech. 

Jak se co nejrychleji zapojit do trendu cirkulárního fungování firmy?

Objevte nově vzniklou platformu Český cirkulární hotspot pro sdílení cirkulárního know-how. Český cirkulární hotspot vytváří silnou síť odborníků a firem s cílem urychlení transformace z lineárního na cirkulární fungování hospodářství České republiky. 

Dalším způsobem je oslovit specializované poradenské firmy, které zhodnotí Vaši firmu z pohledu cirkulární ekonomiky, umějí poradit v produktovém designu či celkovém skenu podniku.