21. 9. 2021 Redakce 3 minuty čtení

Jak cirkulární ekonomika může pomoci s materiálovou krizí

Začalo to světovou pandemií covid-19, pokračovalo to problémy lodní dopravy. V Česku k tomu přispěla kůrovcová kalamita i tornádo na...

Jak cirkulární ekonomika může pomoci s materiálovou krizí

Jak cirkulární ekonomika může pomoci s materiálovou krizí
Zdroj: Téměř 95 % z celkového objemu vytěženého dřeva za rok 2020 nepoužitelné. Jednalo se o kalamitní dřevo, důvodem bylo napadení kůrovcem. Zdroj: Pixabay

Proč materiál chybí? Důvodů je několik

Každá krize je odstartována něčím. A ani krize chybějícího materiálu není výjimkou. Tu celosvětově započala pandemie covid-19 a s ní související přerušení dodávek materiálů z Číny. Dodávky nejen materiálů se zpozdily o několik měsíců, některé objednávky byly zrušeny úplně. Materiálová krize vedla k té ekonomické – jelikož firmy po celém světě neměly z čeho vyrábět, nemohly tak dodat své služby a uspokojit trh.

Dnes se může zdát, že světová koronavirová krize je již za námi, opak je však pravdou. Spousta trhů stále nefunguje jako ve standardní době a post-covidová doba krizi materiálů rozhodně nepřispívá.

Čínu postihly i problémy v přístavech a jelikož lodní doprava patří mezi její dominanty, tento problém je obrovskou překážkou. K potížím přispěl také neprůjezdný Suezský průplav v první polovině tohoto roku, kde se kvůli uvízlým lodím dodávky nejen materiálu zpozdily až o sto dní.

V Česku krizi prohloubil kůrovec i tornádo

České lesnictví poznamenal nejen koronavirus, ale i jiný parazit. A to kůrovec. Podle dat Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) bylo téměř 95 % z celkového objemu vytěženého dřeva za rok 2020 nepoužitelné. Jednalo se o kalamitní dřevo, důvodem bylo napadení kůrovcem. Když si k celé této situaci připomeneme i to, že se většina českého dříví vyváží, otázkou je, kolik dřeva nám tady zůstane.

S chybějícím materiálem nebojovali pouze výrobci, ale i občané. Nevídané tornádo na Moravě na začátku léta způsobilo vysokou poptávku po materiálu, kterým měly být škody opraveny. Na skládky se však odvezlo tisíce tun sutin a trosek z domů, které byly zničeny. A přitom i s tímto materiálem se dá pracovat. 

Rostoucí ceny na realitním trhu – proč?

Pozemní stavitelství se v ČR meziročně propadlo téměř o 6 %, k tomu se navíc stavební materiál zdražil zhruba o 50 %. I to je jedním z hlavních důvodů, proč ceny na realitním trhu rostou. Spousta odborníků však tvrdí, že nezáleží ani tak na zvyšování cen, to by byli nabízející i poptávají ochotni zaplatit. Největším problémem je prý chybějící materiál.

Krize vždy může trvat několik let. Firmy a výrobní provozy si ovšem tak dlouhé čekání dovolit nemohou. Musí hledat řešení.

Jako jedno z řešení se nabízí cirkulární ekonomika

Když se podíváme na zbytky ze zdemolovaných staveb, představují v České republice více jak polovinu všech vyprodukovaných odpadů. Stavební a demoliční odpad se dá přitom z velké míry recyklovat. Beton je toho důkazem.

Organizace Skanska, která je jedna z předních stavebních a developerských společností v České republice, vyvinula ve spolupráci se společností ERC-TECH tzv. Rebetong. Materiál má obdobné vlastnosti jako beton, ovšem místo přírodního kameniva, kterého rychle ubývá, využívá stavební suť.

Jak říká výkonný ředitel společnosti ERC-TECH Pavel Gorecký, jejich produkty se po ukončení své životnosti dají opět využít pro stavební průmysl. Je tak zaručený nekonečný životní materiálový cyklus.

Demolici budovy lze i předejít

Ve stavebnictví lze demolici budovy předejít, a to již před její výstavbou. Stavbu jde navrhnout tak, že po konci jejího životního cyklu ji můžeme znovu využít. Příkladem je česká firma KOMA Modular, která se zabývá výstavbou modulárních budov. U takových budov předejdeme demolici odvozem na jiné místo.

Pokud by demolice přecejen nastala, až 95 % celého modulárního domu je možné rozmontovat a využít na jiných stavbách, případně jej lze efektivně recyklovat.

Modulárními stavbami se zabývá i firma Egoé, ovšem trošku v jiném světle. Jejich výrobky jsou primárně ze dřeva. Cílem je vytváření kolekcí, které umí stárnout. Chtějí, aby jejich nábytek byl kvalitní a přečkal zde po generace. Cirkulární principy využívají i ve svém projektu Didawood. Tady totiž k výrobě her a hraček využívají odpadní a zbytkový materiál. 

Cirkulární principy dokáží vyřešit i materiálovou krizi

Mnoho firem již nyní využívá recyklovaný plast, výše zmíněné firmy jsou však důkazem, že cirkulární principy se dají využívat i v práci s betonem či dřevem. Ať už mluvíme o recyklaci nebo využívání zbytkového odpadu, vždy mluvíme o cirkulární ekonomice. A cirkulární principy dokážou s hodnotou materiálu nakládat šetrně. V době, kdy materiál chybí a dodavatelské řetězce stále nejsou jistotou, i v době, kdy se zdá být všechno v pořádku, se cirkulární ekonomika jeví jako jediné rozumné řešení.