31. 1. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Kde se vzdělávat o cirkulární ekonomice? Tipy na zajímavé knihy, blogy a podcasty

Cirkulární ekonomika se může stát nejen hybatelem společensko-ekonomických změn, ale především může být odpovědí na problémy, se kterými se...

Kde se vzdělávat o cirkulární ekonomice? Tipy na zajímavé knihy, blogy a podcasty

Kde se vzdělávat o cirkulární ekonomice? Tipy na zajímavé knihy, blogy a podcasty
Zdroj: Zdroj: Unsplash, Kimberly Farmer

Kurzy o cirkulární ekonomice

Cirkulární akademie – Expertní vzdělávací centrum s nabídkou prezenčních kurzů, webinářů i letní školy. Vše k tematice cirkulární ekonomiky, a to jak pro klíčové zaměstnance firem a státní správy, tak i pro veřejnost.

Udržitelnost a oběhové hospodářství – Navazující magisterský kurz VŠCHT v prezenční formě o materiálových tocích, surovinové bezpečnosti i produktové ekologii. Se zaměřením na manažerské aktivity ve firmách nebo státní správě.

Knihy a časopisy o cirkulární ekonomice

Ekonomie koblihy – Český překlad populární knihy o konceptu doughnut ekonomiky, tedy hospodářství, které zná své environmentální hranice.

Odpadové fórum – Měsíčník o odpadovém hospodářství, ekologii a provázanosti těchto témat s cirkulární ekonomikou.

The Circular Economy: A User’s Guide – Zřejmě nejcitovanější zahraniční publikace, která seznamuje čtenáře se základními principy cirkulární ekonomiky.

Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage – Kniha, která se zaměřuje na popsání historického vývoje ekonomických modelů. Druhá část publikace je věnována právě cirkulární ekonomice jako novému obchodnímu modelu.

The Circular Economy: A Wealth of Flows – Často zmiňovaná publikace, která představuje výhody a nutnost přechodu na cirkulární ekonomiku.

Products that Last: Product Design for Circular Business Models – Kniha plná praktických příkladů cirkulárně navržených produktů a služeb.

The Future Of Packaging: From Linear to Circular – Kniha se zaměřuje na obor packagingu a popsání historického vývoje tohoto odvětví včetně současné situace. Zdůrazňuje důležitost designu a cirkulárně navržených produktů a služeb.

Blogy a online publikace o cirkulární ekonomice

Publikace Institutu Cirkulární Ekonomiky – Podrobné studie k tématu cirkulární ekonomiky od módy přes cirkulární kavárnu, dekarbonizaci průmyslu až po příručku cirkulárního zadávání. V publikaci Cirkulární Česko Institut představuje zajímavé cirkulární projekty z české kotliny.

Circularity Gap Report – Mezinárodní iniciativa, která sleduje rozvoj cirkulární ekonomiky ve světě. Pravidelně vydává také podrobné statistiky. Nejnovější report vyšel v polovině ledna.

Metabolic – Holandský blog o cirkulární ekonomice a všech tématech, která s tím souvisí.

Zajímej.se – Blog o tématech, která hýbou nejen podnikatelskou sférou. Od ekologie přes podnikání a cirkulární ekonomiku až po lifestylové tipy.

Průmyslová ekologie – Blog o českém průmyslu, kde se stále častěji objevují i články k tématu cirkulární ekonomiky včetně příkladů z praxe.

Cirkulární dotace – Tipy, jak financovat cirkulární projekty pomocí dotací. Případové studie a příklady konkrétních projektů včetně inspirace ze zahraničí.

CIRAA – Blog o cirkulární ekonomice a všech souvisejících tématech od legislativy přes cirkulární zadávání až po zajímavé rozhovory a případové studie.

Podcasty o cirkulární ekonomice

LOOPA Vojty Kovala – Rozhovory se zajímavými osobnostmi a zakladateli projektů z oblasti cirkulární ekonomiky.

Fakta o klimatu – Podcast, který si klade za cíl vysvětlit veřejnosti zajímavou a přístupnou formou fakta o vývoji klimatu.