Kde se vzdělávat o cirkulární ekonomice? Tipy na zajímavé knihy, blogy a podcasty

Doba čtení   2 min
Sdílet

Cirkulární ekonomika se může stát nejen hybatelem společensko-ekonomických změn, ale především může být odpovědí na problémy, se kterými se jako lidstvo potýkáme. Od klimatické krize přes nedostatek výrobních materiálů až po zdražující se energetické zdroje. Abychom však zavedli principy cirkulární ekonomiky do praxe, potřebujeme pochopit, co vlastně cirkulární ekonomika je. Proto vám přinášíme souhrn nejzajímavějších knižních i internetových zdrojů, kde se můžete seznámit nejen se základními principy cirkulární ekonomiky, ale také pochopit souvislosti napříč různými obory.

Kde se vzdělávat o cirkulární ekonomice? Tipy na zajímavé knihy, blogy a podcasty
Zdroj: Unsplash, Kimberly Farmer

Kurzy o cirkulární ekonomice

Cirkulární akademie – Expertní vzdělávací centrum s nabídkou prezenčních kurzů, webinářů i letní školy. Vše k tematice cirkulární ekonomiky, a to jak pro klíčové zaměstnance firem a státní správy, tak i pro veřejnost.

Udržitelnost a oběhové hospodářství – Navazující magisterský kurz VŠCHT v prezenční formě o materiálových tocích, surovinové bezpečnosti i produktové ekologii. Se zaměřením na manažerské aktivity ve firmách nebo státní správě.

Knihy a časopisy o cirkulární ekonomice

Ekonomie koblihy – Český překlad populární knihy o konceptu doughnut ekonomiky, tedy hospodářství, které zná své environmentální hranice.

Odpadové fórum – Měsíčník o odpadovém hospodářství, ekologii a provázanosti těchto témat s cirkulární ekonomikou.

The Circular Economy: A User’s Guide – Zřejmě nejcitovanější zahraniční publikace, která seznamuje čtenáře se základními principy cirkulární ekonomiky.

Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage – Kniha, která se zaměřuje na popsání historického vývoje ekonomických modelů. Druhá část publikace je věnována právě cirkulární ekonomice jako novému obchodnímu modelu.

The Circular Economy: A Wealth of Flows – Často zmiňovaná publikace, která představuje výhody a nutnost přechodu na cirkulární ekonomiku.

Products that Last: Product Design for Circular Business Models – Kniha plná praktických příkladů cirkulárně navržených produktů a služeb.

The Future Of Packaging: From Linear to Circular – Kniha se zaměřuje na obor packagingu a popsání historického vývoje tohoto odvětví včetně současné situace. Zdůrazňuje důležitost designu a cirkulárně navržených produktů a služeb.

Blogy a online publikace o cirkulární ekonomice

Publikace Institutu Cirkulární Ekonomiky – Podrobné studie k tématu cirkulární ekonomiky od módy přes cirkulární kavárnu, dekarbonizaci průmyslu až po příručku cirkulárního zadávání. V publikaci Cirkulární Česko Institut představuje zajímavé cirkulární projekty z české kotliny.

Circularity Gap Report – Mezinárodní iniciativa, která sleduje rozvoj cirkulární ekonomiky ve světě. Pravidelně vydává také podrobné statistiky. Nejnovější report vyšel v polovině ledna.

Metabolic – Holandský blog o cirkulární ekonomice a všech tématech, která s tím souvisí.

Zajímej.se – Blog o tématech, která hýbou nejen podnikatelskou sférou. Od ekologie přes podnikání a cirkulární ekonomiku až po lifestylové tipy.

Průmyslová ekologie – Blog o českém průmyslu, kde se stále častěji objevují i články k tématu cirkulární ekonomiky včetně příkladů z praxe.

Cirkulární dotace – Tipy, jak financovat cirkulární projekty pomocí dotací. Případové studie a příklady konkrétních projektů včetně inspirace ze zahraničí.

CIRAA – Blog o cirkulární ekonomice a všech souvisejících tématech od legislativy přes cirkulární zadávání až po zajímavé rozhovory a případové studie.

Podcasty o cirkulární ekonomice

LOOPA Vojty Kovala – Rozhovory se zajímavými osobnostmi a zakladateli projektů z oblasti cirkulární ekonomiky.

Fakta o klimatu – Podcast, který si klade za cíl vysvětlit veřejnosti zajímavou a přístupnou formou fakta o vývoji klimatu.