Komerční banka poskytla společnosti Eurowag první úvěr vázaný na cíle udržitelnosti

Doba čtení   1 min
Sdílet

Úvěr vázaný na cíle udržitelnosti pomůže společnosti Eurowag realizovat řadu strategických opatření, která přispějí k naplnění jejích ambiciózních cílů v oblasti ESG. V tomto financování, které poskytla skupina bank, vystupovala Komerční banka jako koordinátor pro udržitelnost.

Komerční banka poskytla společnosti Eurowag první úvěr vázaný na cíle udržitelnosti
Komerční banka poskytla společnosti Eurowag první úvěr vázaný na cíle udržitelnosti. Zdroj: Komerční banka

Eurowag v září 2022 získal od klubu bank nový syndikovaný úvěr v objemu EUR 565.000.000. Poté se s KB a ostatními bankami dohodli na napojení financování na oblast ESG a tyto facility byly strukturovány jako úvěr vázaný na cíle udržitelnosti neboli Sustainability-Linked Loan.

Komerční banka tento první úvěr vázaný na cíle udržitelnosti nastavila v souladu s principy pro Sustainability-Linked Loan vydanými Loan Market Association. Parametry úvěru jsou nyní spojeny s dosažením cílů Eurowagu v oblasti udržitelnosti a při jejich definování se KB mohla opřít o know-how své mateřské Société Générale. Stanovení výše úrokových sazeb bude založeno na vyhodnocení, zda společnost splní dohodnuté cíle v oblasti udržitelnosti. Komerční banka jako koordinátor pro udržitelnost (tzv. Sustainability-Linked Coordinator) pomáhala Eurowagu při výběru KPI a kalibraci konkrétních cílů udržitelnosti, které jsou dostatečně ambiciózní, podstatné a ověřitelné.

  Zajímá vás, o čem je úvěr vázaný na cíle udržitelnosti? Zjistěte více informací v našem dalším článku.

„Komerční banka měla tu čest být v klíčové roli koordinátora pro udržitelnost a mohla pomoci Eurowagu s rozhodnutími o stanovení KPI a cílů v oblasti udržitelnosti. Celkově věříme, že udržitelné finance jsou přínosem nejen pro naše klienty, ale i pro celou společnost,“ uvedl Radek Trachta, výkonný ředitel Global Banking Komerční banky.

Cíle udržitelnosti, které si společnost Eurowag stanovila, zahrnují snížení emisí skleníkových plynů pro samotný Eurowag jako podnik, i pro jeho zákazníky, a zvýšení zastoupení žen ve vedení organizace. Tento finanční závazek podpoří motivaci všech napříč Eurowagem, aby vytyčené cíle byly naplněny, a Eurowag prokáže své odhodlání učinit toto odvětví čistým, spravedlivým a efektivním.