Nástroje pro měření cirkulární ekonomiky, znáte je?

Doba čtení   2 min
Sdílet

Měření cirkulární ekonomiky ve firmě je proces vyžadující data z oblastí, které tradičně nebyly nijak měřeny a které firmy nejsou zvyklé reflektovat. V dnešní době existují různé nástroje a metriky vytvořené právě za tímto účelem. V tomto článku přiblížíme metriku na měření cirkulární ekonomiky Circulytics a představíme další existující nástroje.

Nástroje pro měření cirkulární ekonomiky, znáte je?
Nástroje pro měření cirkulární ekonomiky, Zdroj: Pixabay

Circulytics a co to firmám přinese

Circulytics slouží pro měření výkonnosti cirkulární ekonomiky ve firmě. Pochází z dílny nadace Ellen MacArthur Foundation a jeho nejnovější verze byla představena v roce 2021. Jedná se o online nástroj, který je pro firmy zdarma. Nezaměřuje se pouze na tok materiálů a výrobků, ale posuzuje výkon firmy v rámci všech oblastí cirkulární ekonomiky.

Díky své modularitě je Circulytics vhodný pro všechny druhy firem, a to z různých odvětví, různých velikostí a s různým zaměřením. Nástroj dále zjištěné výsledky anonymizuje a seskupuje. Z tohoto pak vytváří souhrnné srovnávací ukazatele pro různá odvětví nebo jejich skupiny. Firmám, které se šetření účastní, to umožňuje porovnat své hodnoty s výsledky daného odvětví. V případě, že se firmy rozhodnou pro pravidelné zapojení do průzkumu, mohou v čase porovnávat a sledovat svůj vývoj v oblasti cirkulární ekonomiky. Tím hlavním přínosem pro firmy je ovšem samotná informace o tom, jak si na tom v oblasti cirkulární ekonomiky firma stojí. Tedy zjištění, jaké jsou silné stránky podniku a jaké jsou naopak ty slabé, na které by se firma měla zaměřit.

Další nástroje pro měření cirkularity

Circulytics není zdaleka ojedinělým nástrojem svého druhu, které firmy mohou pro měření cirkularity použít. Jedním z dalších je např. nástroj Circular Transition Indicators (CTI) vyvinutý Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj. Tento nástroj je, podobně jako Circulytics, v online podobě a je určen pro firmy všech odvětví, velikostí, pozic v hodnotovém řetězci a zeměpisných oblastí. Rozdílem je zde to, že CTI se zaměřuje pouze na materiálové toky ve firmě.

Material Circularity Indicator (MCI) se zaměřuje také především na oblast materiálových toků a dále na design výrobků a nákup materiálů. Online nástroj Circularity Check oplývá sadou 60 otázek, pomocí kterých posuzuje cirkularitu konkrétního výrobku či služby firmy. O něco důkladnější a podrobnější metriku představuje nástroj Circelligence vyvinutý Bostonskou poradenskou skupinou (Boston Consulting Group).