O čem je udržitelné řízení firem?

Doba čtení   2 min
Sdílet

Blížící se povinnost ESG reportingu s sebou nese stále větší pozornost tohoto tématu. Ta je však většinou upřena na části E a S, tedy environmentální a sociální dopady podnikání. Čeho se však týká oblast G, která je rovněž součástí reportingu? Překládána je jako způsob řízení firem. Co to však znamená v praxi a jak je tato část reportovací povinnosti ukotvena ve standardech ESRS?

O čem je udržitelné řízení firem?
Jak na udržitelné řízení firem? Zdroj: fauxels

Udržitelné řízení firmy je o firemní kultuře i vztazích s dodavateli

Reportovací povinnost ESG je legislativně upravena ve Směrnici CSRD. Ta určuje nejen to, jakých firem se bude reporting týkat, ale také jakých témat. Jedním z těchto témat je i řízení firem (přeloženo z angl. governance), pro které jsou stanoveny reportovací standardy ESRS v těchto okruzích:

  • Firemní kultura a zásady obchodního chování – A to včetně strategie pro implementování, hodnocení a rozvoj firemní kultury. Firmy by měly také popsat postup pro identifikování a boj s protikorupčním jednáním uvnitř firmy a zároveň dostatečně chránit oznamovatele (tzv. whistleblovery). Tato kategorie obsahuje také zásady týkající se ochrany zvířat, pokud je to relevantní pro podnikání firmy.
  • Řízení vztahů s dodavateli – Firmy budou muset informovat o procesu výběru a nastavení spolupráce s dodavateli. Reportující podniky by měly také popsat, jak chrání tzv. zranitelné dodavatele a jak budou malým a středním podnikům zabraňovat opožděným platbám.
  • Prevence a odhalování korupce a úplatkářství – Reporting bude zahrnovat také informace o způsobu prevence korupčních aktivit uvnitř firmy i o mechanismech řešení tohoto chování. Součástí prevence mohou být i zorganizovaná školení a firemní vzdělávání na toto téma.
  • Potvrzené případy korupce a úplatkářství – Firmy budou muset zveřejňovat rovněž informace o jednotlivých prošetřených kauzách včetně údajů o veřejných soudních sporech, které byly zahájeny proti společnosti nebo jejím zaměstnancům.
  • Politická angažovanost a lobbování – Podniky budou muset evidovat, v jakých tématech aktivně lobbují a také zda financují nějaká politická uskupení nebo politicky aktivní osoby. U výkonných, řídících a dozorčích členů firmy bude zveřejňováno, zda v uplynulých letech vykonávali funkce ve veřejné správě nebo v jiných regulačních orgánech.
  • Platební postupy – Předmětem reportingu budou také informace o platební morálce firmy, jako například průměrná délka splatnosti faktur, ale i počet soudních řízení s dodavateli z důvodu opožděných plateb.

  Je pro vás zatím téma ESG novinkou? Prozkoumejte také Udržitelný slovníček #2: ESG a vše okolo něj

Problémy v oblasti governance aneb ponaučení z praxe

Jak ale toto téma uchopit v praxi? Pomoci nám mohou i příklady nedostatků v oblasti governance, a to například v podobě aféry Dieselgate. Tedy kauzy spojené se společností Volkswagen, která dlouhé roky zkreslovala a zatajovala skutečně vyprodukované emise skleníkových plynů svých aut. Kromě environmentálního dopadu je aféra Dieselgate také ukázkou, jak selhalo právě odpovědné řízení firmy. A to nedostatečnou vnitřní kontrolou, která by odhalila nelegální činnost uvnitř podniku.

Dalším příkladem může být i nedostatečná ochrana dat spotřebitelů, které se dopustila společnost Facebook. Ta poskytla osobní data až 87 milionů svých uživatelů bez jejich svolení dalším subjektům, a to pro komerční i jiné účely. Kauza tak vyvolala diskuzi nad důslednější ochranou dat spotřebitelů ze strany firem včetně vytvoření k tomu sloužícího legislativního rámce.