29. 8. 2023 Redakce 1 minuty čtení

ORLEN Unipetrol a bezemisní budoucnost petrochemie

V posledních letech prochází ORLEN Unipetrol transformací, jejímž cílem je změna z tradičně petrolejářsky zaměřené firmy na multienergetickou společnost.

ORLEN Unipetrol a bezemisní budoucnost petrochemie

ORLEN Unipetrol a bezemisní budoucnost petrochemie
Zdroj: ORLEN Unipetrol a bezemisní budoucnost petrochemie, Zdroj: ORLEN Unipetrol

Udržitelnost v ORLEN Unipetrol: biopaliva, vodík i cirkulární ekonomika

Společnost ORLEN Unipetrol, provozovatel známých čerpacích stanic Benzina, má v České republice celkem 6 výrobních závodů a 3 výzkumně vývojová centra. V těchto areálech vyrábí a zpracovává řadu rafinérských a petrochemických produktů, jakými jsou například nafta, benzín, letecké palivo, polyetylen, polypropylen, PVC, čpavek, benzen, asfalt a další. Na své cestě k emisní neutralitě plní postupné cíle – klíčovým z nich je do roku 2030 snížit vyprodukované emise o 25 % ve scopu 1 a 2 a do roku 2050 být uhlíkově neutrální.

  Dekarbonizace petrochemického průmyslu se opírá také o energeticky efektivní technologie. Jaká technologická řešení lze do tohoto odvětví zapojit?

Udržitelné aktivity společnosti ORLEN Unipetrol se opírají o plán do roku 2030, ve kterém se chce zaměřit na použití biopaliv včetně biopaliv pokročilého typu, a to zpracováním odpadní biomasy, použitého kuchyňského oleje či komunálního odpadu. Opomenuta nezůstává ani cirkulární ekonomika, a to nejen ve formě chemické recyklace plastů.

V oblasti vodíkové mobility rozvíjí ORLEN Unipetrol aktivity své mateřské společnosti, mezinárodní skupiny ORLEN, a to ve formě spolupráce na investičním programu Hydrogen Eagle. Jeho cílem je vytvořit mezinárodní síť vodíkových výrobních a distribučních terminálů, které budou poháněny obnovitelnými zdroji energie.

  Více informací o strategii udržitelnosti společnosti ORLEN Unipetrol najdete v podrobné případové studii.