15. 2. 2024 Redakce 2 minuty čtení

PPA kontrakty jako nástroj energetické transformace

Pojďme se podívat, jak PPA kontrakty fungují a jakou hrají roli ve využívání solární energie.

PPA kontrakty jako nástroj energetické transformace

PPA kontrakty jako nástroj energetické transformace
Zdroj: PPA kontrakty jako nástroj energetické transformace, Zdroj: Pixabay

Stabilita a předvídatelnost v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Jak anglický název napovídá, PPA kontrakty jsou smlouvy o nákupu energie. Jedná se o dlouhodobé dohody mezi výrobcem a odběratelem o nákupu elektrické energie, za předem stanovených podmínek. Producentům energie garantují předvídatelný odběr vyrobené energie za pevně stanovené ceny. Pro odběratele pak znamenají PPA kontrakty přísun čisté energie za lepší cenu bez rizika výkyvů na energetickém trhu.

„Odběratel, typicky firma, si zajistí například desetiletý kontrakt na odběr elektřiny za stanovenou cenu. Investor si tím ošetří tzv. tržní riziko cen elektřiny, což mu pomůže například zpřístupnit úvěrové financování výstavby elektrárny,” komentuje Jan Brázda z PwC Česká republika.

V Čechách vládne obnovitelným zdrojům Slunce

V Českém energetickému mixu z obnovitelných zdrojů výrazně převládá energie ze solárních elektráren. Ze své podstaty fotovoltaické elektrárny dodávají elektřinu v závislosti na slunečním svitu. To vede k situaci, kdy největší přísun energie z fotovoltaických elektráren je paradoxně v momentě, kdy jsou zároveň i nízké spotové ceny na trhu s elektřinou. Odběratelé energie tak nemusí být dostatečně motivováni k využívání energie z fotovoltaiky.

  Přemýšlíte nad fotovoltaikou k vám do firmy? Podívejte se, kde začít.

Možnosti, jak se s tímto problémem vypořádat, je několik. Jednou z možných cest je napojení fotovoltaických panelů na baterie pro vyrovnání produkce a stabilizaci dodávek elektřiny. Další možností jsou pak PPA kontrakty. Tedy finanční nástroj, který může podpořit rozvoj solárních elektráren, a to zajištěním stabilního a předvídatelného příjmu pro výrobce energie.

PPA kontrakty investorům výrazně sníží finanční rizika spojená s vybudováním nové elektrárny, což má klíčový vliv na atraktivitu investic do fotovoltaických projektů. Budou-li PPA kontrakty podpořeny příznivým legislativním a ekonomickým prostředím, nabídnou základ pro další rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Budoucnost energetiky je v obnovitelných zdrojích

PPA kontrakty mohou významně přispět k energetické transformaci a budoucí energetické udržitelnosti České republiky. Přestože český trh s PPA kontrakty není ještě tak rozvinutý jako v USA a některých evropských zemích, existuje zde řada úspěšných příkladů spolupráce mezi producenty obnovitelné energie a velkými odběrateli. Vzhledem k rostoucímu zájmu o udržitelnost a obnovitelné zdroje energie lze očekávat, že role PPA kontraktů bude v budoucnu stále důležitější.