16. 11. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Projekt Mercury aneb Jak Skanska testuje možnosti remolice

Principy cirkulárního stavebnictví pronikají do stavební praxe velmi pomalu. První vlaštovkou na českém trhu je developerský projekt Mercury společnosti Skanska.

Projekt Mercury aneb Jak Skanska testuje možnosti remolice

Projekt Mercury aneb Jak Skanska testuje možnosti remolice
Zdroj: Projekt Mercury, Zdroj: Skanska

Cirkulární stavebnictví odkrývá potenciál znovupoužití stavebních materiálů

Cirkulární stavebnictví je inovativní přístup k výstavbě, který se zaměřuje na minimalizaci odpadu a efektivní využití zdrojů. Nyní se zaměřme na situaci, kdy výstavbě musí předcházet demolice původní zástavby. Odstraňování zástavby s uplatněním principů cirkulárního stavebnictví vyžaduje změnu pohledu na demolovanou budovu, kterou je nutné vnímat jako zdroj stavebního materiálu. Z bourané budovy se tedy snažíme vytěžit co nejvíce konstrukčních prvků a materiálů pro opětovné použití.

Tento princip je označován jako urban mining, tedy těžba materiálu v městském prostředí. Místo konvenční demolice přistupujeme k tzv. remolici, kdy je budova šetrně rozebrána tak, aby se dosáhlo co nejvyššího využití získaných komodit od vnitřního vybavení až po železo a beton z konstrukcí.

  Co dále s oborem stavebnictví poodhaluje také studie INCIEN „Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu“.

Skanska hledá nové cesty, jak nakládat se stavebním odpadem

První stavební společností, která se v Česku pustila do rozsáhlé remolice, je Skanska. V první fázi projektu nazvaném Mercury dochází k odstranění obrovské administrativní budovy Mercuria postavené v roce 1971. Na jejím místě bude vybudována nová kancelářská budova postavená podle principů cirkulárního stavebnictví.

Samotné remolici předcházelo vypracování předdemoličního auditu, který zmapoval, co je v budově k dispozici. Nicméně spoustu věcí bylo nutné otestovat a vyzkoušet až v průběhu prací

Materiál z demolice budovy Mercuria slouží pro další výstavbu

Dekonstrukce a rozebírání budovy vyžaduje mnoho plánování, testování a vyhodnocování, neméně náročné je ale získat pro materiály odběratele. Skanska se snaží najít využití pro každý materiál v budově, a to ať už jde o vnitřní vybavení, nebo extrémně komplexní či konstrukční materiály. Velkou část vnitřního vybavení Skanska darovala. Některé prvky a materiály budou použity přímo na výstavbu nového komplexu Mercury nebo v jiných projektech společnosti Skanska.

  Dalším projektem společnosti Skanska je Modřanský cukrovar, kde jsou testovány možnosti 3D tisku ve stavebnictví. 

Jako efektivní variantou se ukázalo i oslovování výrobců jednotlivých materiálů a otevírání diskuzí o možnostech vývoje nových materiálů z recyklátu. Skanska se nevyhýbá ani neobvyklým způsobům využití materiálů jako v případě sádrokartonových desek, které věnovala do Eco-designérské soutěž Reborn Design. Zároveň se Skanska spojila se společností Cyrkl a materiály inzerovala na tržišti odpadového materiálu.

Pokud se chcete dozvědět více o výzvách a překážkách, které remolice přináší, můžete si poslechnout podcast LOOPA Vojty Kovala nahraný přímo v budově Mercuria.