20. 6. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Udržitelný slovníček #10: Odpady

V udržitelném slovníčku vysvětlujeme pojmy z oblasti udržitelnosti a propojujeme souvislosti napříč obory. Tentokrát na téma odpady.

Udržitelný slovníček #10: Odpady

Udržitelný slovníček #10: Odpady
Zdroj: Udržitelný slovníček #10: Odpady, Zdroj: Pawel Czerwinski

Odpadové hospodářství – Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady uloženy.

Hierarchie nakládání s odpady – Model nakládání s odpady, který je v legislativě ustanoven Zákonem o odpadech. Podle této hierarchie je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud není možné vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí je jeho opětovné použití, následně recyklace, jiné využití (včetně energetického využití) a není-li možné ani to, pak jeho odstranění.

Hierarchie nakládání s odpady, Zdroj: CIRA Advisory

Zdroj: CIRA Advisory

Recyklace – Jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky ať pro původní, či jiné účely.

Upcyklace – Forma recyklace. Přeměna odpadu na nový materiál nebo produkt s vyšší kvalitou nebo hodnotou. Upcyklovaný výrobek plní většinou jiný než původní účel. Příkladem upcyklace je např. využívání odpadu v umění či upcyklace oblečení.

  Podívejte se, jak upcykluje oblečení Romana Drdová, absolventka AVU.

Downcyklace – Forma recyklace, kdy z věci na konci jejího životního cyklu vzniká jiná věc s nižší hodnotou. Příkladem mohou být zbytky z kuchyně, které se na kompostu časem promění v zeminu vhodnou pro pěstování vlastní zeleniny.

Recyklační poplatek – Zákonný poplatek zahrnující náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení či pneumatik. Od roku 2021 platí pro koncové prodejce povinnost informovat spotřebitele o tom, jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na sběr a recyklaci elektrozařízení a pneumatik.

  Co s elektronickým odpadem? Podívejte se na zajímavé statistiky a platnou legislativu.Třídění odpadu (oddělený sběr či separace odpadu) – Proces, kdy jsou odpady oddělovány podle druhu a povahy konkrétního materiálu s cílem usnadnit jeho další zpracování (např. recyklaci).

Energetické využití odpadu (EVO)– Využití tepelné energie uvolněné při spalování odpadů k výrobě elektřiny a tepla.

Využitelný odpad – Podíl komunálního odpadu, který je možné dále přímo nebo po úpravě recyklovat nebo jinak využít. Řadí se sem papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony, textil a bioodpad.

  Předchozí díl seriálu: Udržitelný slovníček #9 – Doprava a mobilita