11. 7. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Komunitní energetika je i pro firmy

Jaké příležitosti nabízí komunitní energetika firmám?

Komunitní energetika je i pro firmy

Komunitní energetika je i pro firmy
Zdroj: Jaké příležitosti nabízí komunitní energetika firmám? Zdroj: Karsten Würth

Komunitní energetika po Česku: Ano, ale pozvolna

Ještě před rokem byla představa komunitních energetických zdrojů tak trochu sci-fi. Dnes již nabývá konkrétních a praktických rozměrů. Novela Lex OZE II dle odborníků sice podobu komunitní energetiky v Česku ještě poněkud svazuje, poskytuje však první jasné podmínky fungování. Například co do rozsahu energetického společenství. To bude mít maximálně 1 000 členů a územně se bude muset omezit na maximálně tři obce s rozšířenou působností. Zájemci o tuto formu sdílení energetických zdrojů se zároveň mohou stát členy pouze v jednom energetickém společenství.

Zatímco okolní evropské státy byly co do podmínek fungování energetických společenství méně přísné, původní záměry schválená novela splňuje. Těmi jsou environmentální, hospodářské i sociální přínosy pro členy společenství. V praxi tedy levnější energie za stabilní ceny a možnost podílet se na dekarbonizaci energetiky a rozvoji obnovitelných zdrojů energie.

  Oblíbeným obnovitelných zdrojem energie jsou například fotovoltaické elektrárny. Přečtěte si, jak vybrat kvalitního dodavatele fotovoltaiky.

Komunitní energetika jako součást dekarbonizační strategie firmy

Vzhledem k energetické krizi, která postihla v posledních letech české domácnosti a firmy, může právě komunitní energetika nabídnout řešení, jak snížit závislost Česka na fosilních palivech i hierarchicky nastavených vztazích s dodavateli energií. Řada firem již aktivně v posledních měsících pracuje na své strategii energetické soběstačnosti, která obsahuje například zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu firmy nebo energetické využívání odpadů vznikajících při výrobě.

Komunitní energetika představuje nejen možnost, jak získat větší kontrolu nad svým energetickým zásobováním, ale také jak navázat spolupráci s okolními firmami a dalšími místními subjekty. S těmi mohou firmy založit energetické společenství a sdílet energetické zdroje včetně přebytku energií.

Komunitní energetika podpoří rozvoj lokálních energetických zdrojů

Český energetický trh zažívá v posledních měsících prudký rozvoj především co do množství zapojených fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. K tomu je však nutné mít možnost takové zdroje na svém pozemku či domu zapojit. To ale pro řadu domácností a firem nebylo možné. Komunitní energetika umožní zapojit se do transformace energetického trhu i těm, kteří byli dosud z podpory a používání obnovitelných zdrojů vyloučeni. A to právě tím, že se mohou stát členy energetických společenství jako odběratelé.