30. 11. 2022 Redakce 2 minuty čtení

Nikdy nepromarněte dobrou krizi, zdůrazňuje legenda udržitelnosti George Kell. Jaké příležitosti podle něj nabízí ESG?

George Kell v roce 2000 založil a následně z pozice ředitele vedl organizaci United Nations Global Compact, největší dobrovolnou iniciativu...

Nikdy nepromarněte dobrou krizi, zdůrazňuje legenda udržitelnosti George Kell. Jaké příležitosti podle něj nabízí ESG?

Nikdy nepromarněte dobrou krizi, zdůrazňuje legenda udržitelnosti George Kell. Jaké příležitosti podle něj nabízí ESG?
Zdroj: Zdroj: Canva, siriwannapatphotos

Nefinanční ESG reporting zajímá obchodní partnery i investory

Dle George Kella slouží ESG nefinanční reporting jako zdroj informací, které lze následně použít k hodnocení firem. Cílem konceptu ESG je zajistit dobré řízení podniků, které dnes už nezahrnuje jen finanční výsledky, ale také sociální chování firmy a odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí. Právě sdílení informací o firmě může být i příležitostí. Firmy však podle Kella mnohdy ještě nechápou, v čem může být potenciál sdílení nefinančních informací ze života firmy.

Konkrétním příkladem může být zájem investorů, kteří dnes nesledují pouze firemní finanční výsledky, ale zajímá je i dlouhodobá strategie firmy včetně přístupu k životnímu prostředí a společnosti. Právě dobré hodnocení a výstupy v nefinančním reportingu ESG tak mohou firmám otevřít dveře k novým obchodním partnerům. Investory nejsledovanější nefinanční ukazatele jsou dle Kella uhlíková stopa firmy, dodržování lidských práv v dodavatelském řetězci a interní protikorupční opatření.

Pro kvalitní nefinanční ESG reporting je důležitý efektivní sběr dat

V tomto ohledu je dle George Kella problematické, že některé firmy stále ještě neumí změřit svou uhlíkovou stopu. Prvním krokem by tak dle něj mělo být investování do vlastní datové infrastruktury, ze které firma získá potřebné informace. Právě proces sběru dat zmiňují podniky jako nejsložitější část.

Se sběrem dat však mohou pomoci jednoduché digitalizované platformy typu ESG Book, které zachycují nejzásadnější firemní data tak, aby s nimi firma mohla dál efektivně pracovat.

Transformace firem povede ke skloubení technologií s životním prostředím

Z pohledu trendů ve firemním prostředí zdůrazňuje George Kell změnu podnikových funkcí. Například materiál byl dříve vnímám pouze jako výrobní náklad, dnes je způsobem diferenciace na trhu. Ekologická stopa byla vnímána pouze jako něco, co vyžaduje další firemní náklady na své minimalizování. Dnes naopak firmy vydávají cíleně zdroje na to, aby se staly lídry v dekarbonizaci. Zatímco dříve firmy odmítaly jakoukoliv regulaci, dnes se samy na legislativě aktivně podílí.

Dle George Kella prochází podniky velkou transformací, která je způsobena planetárními hranicemi v podobě klimatické krize a nedostatku zdrojů, ale také vývojem technologií. Právě skloubení technologií a životního prostředí zdůrazňuje Kell jako možnou cestu z krize ven.

Chci si poslechnout další myšlenky George Kella v rozhovoru pro podcast Loopa.