5. 4. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Jak pracuje na udržitelnosti Komerční banka? To nejzajímavější z reportu za rok 2022

Komerční banka dlouhodobě pracuje na své strategii udržitelnosti, a má díky tomu za sebou řadu pozitivních výsledků. Podílí se tak nejen na...

Jak pracuje na udržitelnosti Komerční banka? To nejzajímavější z reportu za rok 2022

Jak pracuje na udržitelnosti Komerční banka? To nejzajímavější z reportu za rok 2022
Zdroj: Zdroj: Komerční banka

Komerční banka poskytuje udržitelné financování i environmentální posouzení projektů

Aby Komerční banka podpořila rozvoj udržitelnosti v podnikatelském sektoru, přišla v roce 2022 s nabídkou udržitelného financování, a to v podobě zelených úvěrů (green loans) a úvěrů vázaných na cíle udržitelnosti (sustainability linked loan). I díky tomu uzavřela banka v předchozím roce investiční úvěry spojené s tematikou ESG ve výši 16 miliard Kč. Z toho 83 % bylo environmentálně přínosných a 17 % sociálně přínosných.

Ruku v ruce s tím se banka zavázala do roku 2030 přestat financovat aktivity klientů v uhelném sektoru. A aby mohla poskytovat kvalitní expertizy právě v oblasti energetiky, připojila do Skupiny KB poradenskou společnost Enviros. Ta se specializuje na energetické poradenství a posouzení environmentálních investic.

Komerční banka iniciovala vznik sdílené bankovní sítě

V tématu udržitelnosti je však potřeba podívat se i na vlastní aktivity a dopad, proto banka již od roku 2019 měří svou uhlíkovou stopu a zavázala se k uhlíkové neutralitě do roku 2026. Jen za první dva roky tak banka snížila celkové emise svého provozu o 32,5 % a zapojila do svého energetického mixu více obnovitelných zdrojů, které v roce 2022 tvořily 59 % energetické spotřeby banky.

Velkým úspěchem je pak vytvoření sdílené sítě bankomatů s bankou MONETA. Za tento krok získala Komerční banka cenu Bankovní inovátor roku 2022. Do projektu se začátkem letošního roku rozhodly přidat také další dvě banky – Air Bank a Unicredit Bank.

Komerční banka podporuje rovné platové podmínky

Aktivně se banka věnuje i společenským tématům, například prostřednictvím Nadace KB Jistota banka rozdělila v předchozím roce 17,5 milionu Kč na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Více než 2 miliony pak banka poskytla českým samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Mezi další úspěchy patří také snížení platové nerovnosti mužů a žen na pracovních pozicích v Komerční bance. Ten klesl v loňském roce na 4 %. Do roku 2025 chce však banka dosáhnout nulového rozdílu v platech svých zaměstnanců. Více si přečtěte ve Zprávě o udržitelném podnikání 2022.

Další udržitelné kroky shrnuje Komerční banka ve své ESG strategii

Jako velká společnost se Komerční banka zabývá také ESG reportingem svých aktivit. Ve své ESG strategii si tak definovala několik klíčových témat, kterým se chce intenzivně věnovat v následujících letech. Těmito tématy jsou digitalizace, řízení právního a regulačního prostředí, odolnost svého obchodního modelu, energetická transformace a bezpečnost dat, se kterými banka disponuje.

Zdroj: Zpráva o udržitelném podnikání Skupiny Komerční banky 2022