2. 9. 2021 Redakce 2 minuty čtení

Pro jednoho odpad, pro druhého surovina aneb LOOPA o cirkularitě v potravinářském průmyslu

Biopekárna Zemanka ve spolupráci se společností UGO ukazuje, že i v potravinářství lze aplikovat principy cirkulární ekonomiky.

Pro jednoho odpad, pro druhého surovina aneb LOOPA o cirkularitě v potravinářském průmyslu

Pro jednoho odpad, pro druhého surovina aneb LOOPA o cirkularitě v potravinářském průmyslu

Zemanka a její cirkulární potravinářské projekty

Biopekárna Zemanka vyrábí pečené dobroty v bio kvalitě a snaží se fungovat udržitelným způsobem. Také má na svém kontě celkem tři projekty založené na využívání jinak již nevyužitelných potravinářských materiálů. Jedná se o pivní krekry z mláta z Plzeňského Prazdroje, sušenky z kávové sedliny z kaváren a restaurací v IKEA a krekry a sušenky z výlisků z provozu společnosti UGO.

Spolupráce s UGO

UGO vyrábí ve svém závodě v Krnově zeleninové a ovocné šťávy. V podcastu uslyšíte přímo z provozu detailní popis výroby šťáv, i jak se nakládá se zbytky z této produkce – s výlisky. Ty původně končily jako bioodpad, ale díky spolupráci se Zemankou ani tento vedlejší produkt výroby nepřijde vniveč a vznikají z nich slané krekry nebo sušenky.

Jak vysvětluje v podcastu Jan Zeman, klíčové pro cirkularitu v segmentu potravinářství je předejít tomu, aby se daná surovina stala odpadem. Ve chvíli, kdy se stane odpadem, se totiž stává v potravinářství nepoužitelnou. Zemanka ale našla způsob, jak zajistit, aby si tento vedlejší produkt udržel hygienické parametry a mohl být použit jako vstupní surovina pro další výrobu.

Inspirace k uzavírání kruhu

Těmito projekty chce Zemanka prošlapávat cestu a inspirovat další firmy k udržitelnému podnikání. Jan Zeman upozorňuje, že i udržitelné a cirkulární projekty musí být i ekonomicky výhodné. Celé kouzlo udržitelného podnikání tak tkví v hledání možností, jak generovat ekonomický zisk a zároveň dělat věci s pozitivním dopadem. Navíc představují cirkulární projekty a udržitelnost pro menší podniky příležitost odlišit se od větších provozů, kterým nemůžou konkurovat v jiných aspektech (např. v ceně).

Zveme Vás k poslechu tohoto dílu LOOPy Vojty Kovala na platformách Spotify a Apple Podcasts. Dozvíte se v něm více o tom, kde se vzal nápad na spolupráci biopekárny Zemanka a UGO a jak tato spolupráce funguje, co obnáší rozjetí takových projektů v potravinářském segmentu i další zajímavosti.

LOOPA Vojty Kovala vzniká ve spolupráci s CIRA Advisory, poradenskou společností v oblasti cirkulární ekonomiky a za podpory Komerční banky.