Jak vypadá cirkulární ekonomika v praxi a jak vstupuje do byznys modelů českých firem

1. 10. 2021
Doba čtení   3 min
Sdílet

Zdroje, jakými jsou dřevo, plasty či kovy, jsou konečné. Důkazem je tržní situace, vzrůstající cena i materiálová krize. Tomu všemu můžeme zamezit, když využijeme cirkulární ekonomiku. Ve firmách je to hlavně o změně byznys modelu. České firmy, které o odpovědný přístup k přírodním zdrojům usilují, to již pochopili. Patří k nim poradci, architekti i výrobci produktů. O které firmy se jedná a jak vypadá cirkulární ekonomika v praxi?

Jak vypadá cirkulární ekonomika v praxi a jak vstupuje do byznys modelů českých firem

U spousty český firem se začíná cirkulární ekonomika více a více projevovat v jejich nových byznys modelech. Firmy čím dál tím častěji zajišťují recyklaci svých výrobků a zařazují je do své výroby. Zajišťují tak znovupoužití již nepotřebného materiálu a uzavírají materiálový kruh. Firem, které se o udržitelnost ve svých podnicích zajímají, jednoduše stále přibývá, což je jasný signál nového směřování firem v udržitelnější budoucnost.

Jednotlivec je začátkem změny

Aby cirkulární ekonomiku mohlo do svého podnikání zavádět co nejvíce firem, je potřeba zjednodušit jim přístup ke kvalitním surovinám pro výrobu. Pomoci dokážeme jak my jako jednotlivci, tak i správné nastavení odpadového hospodářství. 
 

Třídíte odpad? A děláte to správně?

Pokud ano, skvěle. Dejte si ovšem pozor na to, jestli třídíte správně. Upozorňuje na to i společnost JRK. Ta se věnuje odpadovému hospodářství obcí a měst. A protože jak sami říkají, lidé často nerozumí tomu, proč je třídění důležité, přišli s programem Partnerství. To řeší, jak v obcích budovat kapacity na vzdělávání o separaci a recyklaci odpadu. Navíc, pokud budou obce správně třídit, snižuje jim to náklady na svoz odpadu. 

Partnerství v organizacích i napříč jimi se stává stále důležitější součástí odpadového hospodářství. Klíčové je pak vzdělávání lidí o tom, proč a jak se správně třídí odpad a co se s ním následně děje. Tak aby všichni pochopili, že to má smysl.
Mojmír Jiřikovský, jednatel JRK

Plánujte a předejděte demolici budovy

Velkým problémem v oblasti odpadu jsou i stavby, až 50 % odpadu pochází ze zdemolovaných staveb. Budovy mají totiž zpravidla lineární životní cyklus. Navrhne se – postaví se – stojí – využívá se – zdemoluje se. Po demolici vzniká odpad, který v České republice představuje více jak polovinu všech vyprodukovaných odpadů. Demoliční odpad se dá však z velké míry recyklovat, a nebo ani nemusí vzniknout. 

Stavbu lze navrhnout tak, abychom ji po konci jejího životního cyklu mohli znovu využít, nebo efektivně zrecyklovat. Stačí k tomu mít stavbu naplánovanou. Tomu se v Česku věnuje architektonické studio crea-tura. To se o stavbu budovy zajímá jako o celek – tedy o celý životní cyklus. O plánování stavby, o výstavbu i o to, co se s ní stane, až doslouží.

„Z pohledu architekta nechci „jen” postavit hezký projekt. Chci do stavby vnést přidanou hodnotu, využívat cirkulární materiály a zajímat se, co se s domem stane, až dožije. Udržitelnost hlavně realizujeme, až potom propagujeme.
Karel Goláň, spoluzakladatel crea-tura

Výrobek již dosloužil? Vykupte ho zpět 

Nad celým životním cyklem výrobku přemýšlí i ve firmě Egoé. Postupně zavádí zpětný odkup svých výrobků a materiál z nich využívají ve výrobcích nových. Díky svému myšlení si firma může dovolit garantovat i doživotní servis. Jsou důkazem, že lze mít designové výrobky, a přitom k podnikání přistupovat udržitelně.

„Navrhujeme a vyrábíme produkty generační a dlouhodobě udržitelné. Znamená to, že musí být jednoduše opravitelné, abychom k nim mohli poskytovat doživotní servis. Postupně zavádíme i zpětný odkup vybraných výrobků, které mohou sloužit jako zdroj materiálu pro další výrobu.“
Luděk Látal, ředitel společnosti Egoé

Důkazem, že je pro Egoé materiál vzácná věc, je i projekt Didawood. Jedná se dřevěné hry a hračky, k jejichž výrobě využívají odpadní a zbytkový materiál. I tady zajišťují cirkularitu.

 

 

 

Sdílet