20. 2. 2023 Redakce 2 minuty čtení

Udržitelnost v mobilitě dnes posouvá i digitalizace: mobilita jako služba a sdílení

Bavíme-li se o komplexních řešeních vedoucí ke zlepšení udržitelnosti mobility v roce 2023, nemůžeme opomenout dva stěžejní koncepty....

Udržitelnost v mobilitě dnes posouvá i digitalizace: mobilita jako služba a sdílení

Udržitelnost v mobilitě dnes posouvá i digitalizace: mobilita jako služba a sdílení
Zdroj: Zdroj: Unsplash, vizaformemories

Mobilita jako služba

Mobilita jako služba je udržitelným řešením dopravy, protože propojuje využívání veřejné dopravy, služeb sdílené mobility a soukromé dopravní subjekty. Poskytuje tak lidem snadný přístup k různorodým formám dopravy, aniž by museli vlastnit vozidlo. To pomáhá např. snižovat dopravní zácpy a znečištění ovzduší ve městech. Příkladem může být jednotná digitální aplikace, kde si uživatel může objednat jízdu z bodu A do bodu B, jež zahrnuje využití MHD, spolujízdu a elektrokolo na poslední úsek cesty.

Bezemisní dopravu umožňuje také sdílení

Kromě elektrických a vodíkových autobusů existuje řada dalších udržitelných a cirkulárních dopravních možností, které mohou města využít. Například veřejné systémy sdílení kol (u nás např. Rekola) umožňují lidem snadný přístup ke kolům dobré kvality pro krátké cesty, aniž by museli vlastnit vozidlo či využívat MHD. To nejen snižuje emise, ale také zvyšuje možnosti zábavné a zdravé fyzické aktivity během pracovního dne, tedy za „no extra time”. Podobným řešením jsou elektrokola či elektrické koloběžky. 

Na principu sdílení samozřejmě fungují také služby sdílení automobilů (carsharingu) a aplikace pro spolujízdu. Všechna tato řešení jsou stále populárnější a v kombinaci s veřejnou dopravou mohou přispět k tomu, že města budou dlouhodobě dopravně udržitelnější.

Další vývoj udržitelné mobility podporuje nejen EU ale také města

  V předchozím článku o udržitelné mobilitě jsme analyzovali životaschopné alternativy k fosilním palivům – elektromobilitu v osobní dopravě a vodík či biopaliva v hromadné dopravě. Ve zmíněném článku jsme popsali digitální kousek skládačky udržitelné dopravy – sdílení a mobility as service. Kam se bude ubírat další vývoj legislativy podporující udržitelnou mobilitu? 

Rozvoj bezemisní dopravy podpoří i Evropský parlament. Evropský parlament loni začal s politikou podpory využívání alternativních paliv (Směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva). Cílem je usnadnit výstavbu co největšího množství dobíjecích stanic na hlavních evropských silnicích s větší kapacitou. Evropští poslanci např. navrhují, aby do roku 2026 byly alespoň jednou za 60 kilometrů podél hlavních silnic vybudovány zóny pro dobíjení elektromobilů. 

Boj s emisemi ale neprobíhá jen od stolu v kancelářích Bruselu. Stále více měst přijímá klimatické strategie a zavazuje se k udržitelným možnostem mobility. Vzhledem k tomu se dá očekávat, že vzestup udržitelných řešení v mobilitě bude rychle pokračovat. To pomůže vytvořit zdravější městské prostředí a snížit celkovou ekologickou stopu měst.